Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Customer Service & Quality Assurance Manager

Salary: Negotiable

Location: Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC

Department: Services & Ground Operation

Deadline: 27/07 — 31/08/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Tham mưu, giúp việc BLĐ Khối trong việc xây dựng tiêu chuẩn, chính sách chăm sóc khách hàng và quản trị chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp.

II. Mô tả công việc 

 • Hoạch định, quản lý nguồn lực (nhân sự, ngân sách) và kế hoạch hoạt động của phòng DVKH.
 • Phối hợp Trung tâm Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và/hoặc hội thảo chuyên đề và/hoặc sát hạch… nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng CSKH của nhân viên tuyến trước.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu, biên soạn tài liệu và kiểm tra lần cuối nội dung tài liệu CSKH bao gồm nhưng không giới hạn chính sách CSKH, tiêu chuẩn hình ảnh, phong cách phục vụ, bản tin…
 • Xây dựng kế hoạch khảo sát, tổ chức hoạt động khảo sát đo lường mức độ hài lòng của khách hàng sau khi trải nghiệm dịch vụ và đề xuất cải tiến, phát triển sản phẩm, dịch vụ căn cứ trên phân tích kết quả khảo sát.
 • Tổ chức chương trình, chiến dịch thi đua nhằm khuyến khích, động viên, nâng cao tinh thần của cán bộ, nhân viên khối phục vụ trực tiếp.
 • Tham gia các dự án, chương trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.

III. Yêu cầu về năng lực 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Luật, Hàng không hoặc Dịch vụ khách hàng;
 • Ưu tiên ứng viên có 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hàng không và 03 năm trong vai trò quản lý;
 • Tiếng Anh TOEIC 700 trở lên hoặc tương đương;
 • Có kỹ năng quản lý đội nhóm; kỹ năng giảng dạy, hướng dẫn thực hành;
 • Có kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng (SMS2, ERP…);
 • Có kiến thức chung về tiêu chuẩn, quy định chuyên ngành hàng không của Cục HK, Bộ giao thông vận tải.

IV. Chế độ đãi ngộ 

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Consult Board of Directors regarding customer service orientation & responsible to control customer service performance in accordance with corporate’s standards, service tendencies in order to ensure service quality performance to enhance the corporate’s image & branding, vision, and mission.

II. Job Description

 • Plan, manage resources (headcount, budget) and operating plans of the Customer Service Department.
 • Coordinate with Training Center to develop training programs, plans and/or seminars and/or tests, etc. to improve the awareness, knowledge, and skills of customer care of front-line staff.
 • Set up CS document system, compile documents, and final check the content of CS documents including but not limited to CS policies, CS standards, CS news...
 • Develop plan and organize activities for customer satisfaction survey; propose improvements and development of products and services based on analysis of survey results.
 • Launch Customer Services emulation campaign in order to motivate front-line staff.
 • Participate in projects and programs to enhance service quality.

III. Requirements

 • University graduate or above majoring in Economics, Commerce, Law, Aviation or Customer Service;
 • Preference will be given to candidates with 07 years of working experience in the field of Aviation and 03 years in a management role;
 • TOEIC 700 or equivalent;
 • Have leadership skills, training & coaching skills;
 • General knowledge of civil aviation. (SMS2, ERP…);
 • General knowledge of Aviation standards and regulations of the Civil Aviation Authority, Ministry of Transport.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit