Trưởng nhóm Trade Marketing - Trade Marketing Team Leader

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Marketing Division

Deadline: 15/06 — 15/07/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Đảm bảo các hoạt động marketing hiệu quả nhằm hỗ trợ kinh doanh cho thị trường nội địa và quốc tế;
 • Đề xuất các giải pháp marketing, tham mưu về sản phẩm thương mại dựa trên phân tích kết quả bán hàng, khảo sát thị trường nội địa và quốc tế;
 • Quản lý, điều phối công việc, chịu trách nhiệm về kết quả công việc của nhân sự nhóm Trade Marketing.

II. Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, báo cáo đánh giá hoạt động marketing nhằm hỗ trợ kinh doanh cho thị trường nội địa và quốc tế;
 • Lên kế hoạch và thực hiện tổ chức các sự kiện, hoạt động hỗ trợ bán hàng như hội chợ, hội thảo, khai trương đường bay mới… và báo cáo sau sự kiện;
 • Quản lý, điều phối công việc của nhân sự nhóm Trade Marketing;
 • Định hướng thông điệp, giám sát việc phối hợp với các bộ phận lập kế hoạch Marketing -Truyền thông để thúc đẩy bán cho sản phẩm thương mại, đường bay mới, ưu đãi theo thời điểm/mùa vụ…;
 • Làm việc với Tổng đại lý (GSA) các thị trường quốc tế, agency quốc tế… để triển khai marketing hiệu quả, phù hợp với từng thị trường;
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để phân tích kết quả bán hàng, khảo sát thị trường để đề xuất giải pháp marketing phù hợp, tham mưu về sản phẩm thương mại cho Lãnh đạo Ban/Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác liên quan;
 • Tiếng Anh tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có 4-5 năm kinh nghiệm trong mảng Marketing, hoặc ít nhất 01 năm ở vị trí Trưởng nhóm Marketing;
 • Có kinh nghiệm phụ trách marketing hỗ trợ kinh doanh hiệu quả ở vị trí làm việc trước; Có kinh nghiệm về các thị trường quốc tế là một lợi thế.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. 

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Ensure effective marketing activities to support business for domestic and international markets;
 • Propose marketing solutions, advise on commercial products based on analysis of sales results, and survey domestic and international markets;
 • Manage, coordinate work, and take responsibility for the work results of Trade Marketing team personnel;

II. Job Description

 • Plan, organize, implement and evaluate marketing activities to support business for domestic and international markets;
 • Plan and organize events, sales support activities such as fairs, seminars, opening new routes..., and report after the event;
 • Manage and coordinate the work of Trade Marketing team personnel;
 • Direct messages, supervise coordination with Marketing - Communication planning departments to promote sales of commercial products, new flight routes, and seasonal/seasonal incentives...;
 • Work with General Agents in international markets, international agencies... to deploy marketing effectively, suitable for each market;
 • Work closely with departments to analyze sales results, conduct market surveys to propose appropriate marketing solutions, and advise on commercial products for the Leaders of Division/Department.
 • Perform other duties as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University graduate or higher majoring in Marketing, Communication, Economics or other related majors;
 • Good English.
 • Preference will be given to candidates with 4-5 years of experience in Marketing, or at least 01 year in the position of Marketing Team Leader;
 • Have experience in marketing and supporting business effectively in the previous position; experience in international markets is an advantage.

IV. Employment Benefits

 • Competitive salary with a full insurance scheme;
 • Working in a dynamic and friendly international environment;
 • Opportunities to learn and develop;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit