Trưởng nhóm Phát triển bán - Sales Team Leader

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales Division

Deadline: 22/11 — 20/12/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Thực hiện hoạt động phát triển bán tại Thị trường để đạt chỉ tiêu Doanh thu bán được giao;
 • Quản trị Đội ngũ phát triển bán (PTB), đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu Doanh thu của các nhân viên trong Đội PTB;
 • Phát triển đội ngũ đáp ứng kế hoạch kinh doanh của Công ty.

II. Mô tả công việc

 • Đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu bán (KPIs) được giao, xây dựng kế hoạch KPI và giao chỉ tiêu cho nhân viên phát triển bán, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu và triển khai cho nhân viên thuộc Đội phát triển bán;
 • Xây dựng và phát triển kênh bán, mạng bán đảm bảo độ phủ và dễ tiếp cận cho khách hàng;
 • Chăm sóc, hỗ trợ hệ thống bán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Đề xuất chính sách, chương trình bán cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở báo cáo thông tin thị trường. Tổ chức quản trị mạng đường bay;
 • Triển khai các chương trình bán, chính sách bán đến hệ thống bán. Tổ chức các hoạt động XTTM, quảng bá & truyền thông tại thị trường (Trade marketing);
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Ngoại ngữ, Du lịch,...;
 • Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm tối thiểu từ 1 năm trở lên;
 • Sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc;
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...);
 • Có chứng chỉ chuyên môn Tính giá vé cơ bản & Đặt chỗ xuất vé trên GDS là một điểm cộng.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng 40 vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

English Below

 

I. Roles and responsibilities

 • Execute the sales activities and sales development to gain the sales KPIs;
 • Manage the sales team, mornitor and supervise sales team operation relating to sales officers‘ KPIs;
 • Develop the sales team to execute the business plan.

II. Job Description

 • Take the responsibility of sales KPIs gained, plan and allocate the KPIs to sales officers, do the action plan and deploy the plan to sales officers;
 • Build and develop the sales channels. sales network to assure the widen cover and easy to approach from BAV customers;
 • Take care, support agency clients and develop a rapport to agencies;
 • Propose the sales policies, sales campaigns to compete, counteract with compertitors‘ activities that are based on the market information, movement reports. Organize the route performance monitoring among team;
 • Deploy the sales campaigns, sales policies to all sales channels. Organize the business promotion activities, do the trade marketing and communication plans;
 • Perform the other duties as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University graduate or higher majoring in Economics, Commerce, Foreign Languages, Tourism,...;
 • At least 01 year experience in Team Leader position;
 • Able to use English effectively at work;
 • Proficient in office computer (Word, Excel,...);
 • Having a professional certificate Calculating Basic Fare & Booking Ticketing on GDS is a plus.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit