Trưởng đại diện hãng sân bay Narita (NRT) – Narita Station Manager (NRT)

Salary: Negotiation

Location: NRT - Narita International Airport

Department: Services & Ground Operation

Deadline: 12/01 — 12/02/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm (Roles and responsibilities)

 • Trưởng đại diện là người được Giám đốc Khối ủy quyền, có nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc Khối trong việc trực tiếp tổ chức, quản lý sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho hành khách, máy bay, phi hành đoàn và chuỗi hoạt động các chuyến bay đến/đi của BAV tại sân bay được chỉ định

Organize, manage the product and service provided for passenger, aircraft and crew at assigned   airport and on the route departing from and arriving at this airport.

 • Thay mặt hãng hàng không trong việc điều hành, kiểm soát khai thác, phục vụ bay tại sân bay được chỉ định nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ

Acting on behalf of Bamboo Airways in operating, controlling operation and handling flights at the assigned airports to meet requirement of safety, security and service quality.

 • Kiểm soát chi phí, nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ dụng cụ được giao.

Control assigned costs, personnel and manage facilities, vehicles, tools and equipments.

II. Mô tả công việc (Job Description)

 • Trực tiếp xử lý các hoạt động liên quan đến các chuyến bay BAV đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ tại sân bay được chỉ định. Giám sát việc cung ứng dịch vụ mặt đất và trên không đảm bảo phù hợp với quy trình, quy định đã thiết lập.

Directly handle and manage the airport operations of all BAV’s flights to meet the requirements of safety, security and quality of services at the assigned airport. Supervise the provision of ground and in flight services to ensure compliance with established processes and regulations.

 • Đề xuất các giải pháp và thay mặt BAV giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ các hoạt động cung ứng dịch vụ, các bất thường của chuyến bay dựa theo các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn và đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh và chất lượng của BAV, nhà chức tráchsân bay.

Propose solutions and to be on behalf of BAV to deal with all matters arising from the operations and from flight irregularities in pursuant policies, regulations, procedures, instructions and meet requirement of safety, security and quality of BAV, Airport Authorities.

 • Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn (trước và sau chuyến bay), tiêu chuẩn dịch vụ của chuyến bay và các tiêu chuẩn hỗ trợ khác, bao gồm: phục vụ hành khách - hành lý trong nhà ga, phục vụ sân đỗ, phục vụ hàng hóa,...để đáp ứng các chỉ số an toàn, các chỉ số hiệu quả,chỉ số đúng giờ. Đưa ra cácbiện pháp khắc phục để cải thiện dịch vụ.

Monitoring standards (before and after flights), flight service standards and other supporting standards to meet SPI, Company KPI, OTP including Passenger handling in terminal and on ramp, bag handling in terminal and on ramp, and cargo handling. Provide corrective measure to improve services.

 • Thay mặt Hãng làm việc trực tiếp với các đối tác, cơ quan, ban ngành tại sân bay địa phương. Chịu trách nhiệm trực tiếp về tất cả các thủ tục liên quan đến phép bay, giấy phép khai thác, chứng chỉ khai thác với cơ quan hàng không địa phương đối với các sân bay quốc tế và hỗ trợ các đơn vị liên quan trong BAV trong việc xin các loại phép bay đối với sân bay nội địa. Chủ trì công tác tiếp đoàn đánh giá tại sân bay phụ trách

On behalf of Bamboo Airways to work directly with partners, agencies and departments at the airports. Directly responsible for all the procedures relating to flight permissions, operator license, operator certificate with the local aviation authority for international station and assist in applying for all relevant permissions for domestic station. Preside over the reception of the audit team at the assigned airport.

 • Kiểm soát chi phí liên quan hoạt động khai thác. Đề xuất và thực hiện công tác đối ngoại liên quan đến phạm vi công việc phụ trách. Xây dựng nhu cầu về số lượng CCDC, vật tư vật phẩm khai thác mặt đất và trên không. Giám sát việc đặt suất ăn và cung ứng VTVP, báo chí phục vụ cho các dịch vụ trên không.

Control costs associated with airport operations. Propose and implement external work related to the scope of work in charge. Build demands for quantity of tools and equipments in ground services and inflight services. Supervise the ordering of meals and providing supplies, newspapers for in flight services.

 • Kiểm soát nhân sự, phân công công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc và giám sát hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên. Tổ chức đào tạo và làm hình mẫu cho nhân viên.

Control personnel, assign work, evaluate work performance and monitor staff performance. Conduct training and show good example to the staff.

III. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Các chuyên nghành hàng không hoặc tương đương

University degree or equivalent majoring in Business Administration, Aviation or equivalent

 • Chứng chỉ chuyên môn: Hệ thống quản lý an toàn, An ninh Hàng không, An toàn sân đỗ, Hàng hóa nguy hiểm, Cân bằng trọng tải căn bản

Specialized certifications: SMS training, Aviation Security, Ramp Safety, Dangerous Goods Regulations, Basic Weight and Balance

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành Hàng không

At least 3 years working experience in the aviation industry.

 • Có kiến thức trong lĩnh vực khai thác mặt đất or chăm sóc khách hàng

Proven knowledge in Ground Operations or Customer Services

 • Ngoại hình ưu nhìn

Good looking

 • Độ tuổi từ 25 – 40

Age: 25 – 40 year old

 • Tiếng Anh - TOEIC 500 hoặc tương đương

English - TOEIC 500 or equivalent

 • Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng thương lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Leadership, Decision making, Negociation skill, Problem solving  

 • Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực.

Independent and abitity to work under pressure

 • Chủ động, đáng tin cậy, khả năng thích ứng cao, tư cách đạo đức tốt.

Proactive, Reliable and dependable, Adaptability and having sound work ethic.

 • Có tính tổ chức và kỷ luật cao

Well-organized and disciplined

IV. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ

Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.

 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế

Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.

 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Have learning and career development opportunities

 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit