Trưởng bộ môn Đào tạo SGO - Head of Training Department (In charge of Services & Ground Operation Training)

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Training Center - FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, Hà Nội

Department: Training Center

Deadline: 20/11 — 17/12/2021

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (JOB DESCRIPTION)

 • Quản lý Đào tạo Dịch vụ và Vận hành Mặt đất (ervices & Ground Operation Training management).
 • Biên soạn các chương trình và giáo trình đào tạo liên quan đến Dịch vụ & Đào tạo Vận hành Mặt đất (Compile training programs and curricula related to Services & Ground Operation Training).
 • Trực tiếp giảng dạy & huấn luyện học viên (Directly teach & coach trainees).
 • Tham gia chương trình quản lý với chuyên ngành chất lượng (Participating in a management program with a major in quality).
 • Tham gia xây dựng quy trình và thủ tục quản lý (Take part in building processes and management procedures).
 • Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao (Other tasks assigned by superiors).

II. YÊU CẦU (REQUIREMENT)

 • Có nền tảng Sư phạm tốt (Good Education background).
 • Có chứng chỉ đủ điều kiện về các môn học liên quan đến Dịch vụ & Đào tạo vận hành mặt đất như Hàng nguy hiểm, An ninh hàng không, ... (Have certificates of being qualified for Subjects related to Services & Ground Operation Training, such as Dangerous Goods, Aviation Security, ...).
 • Khả năng tiếng Anh tốt (có chứng chỉ TOEIC, IELTS, TOEFL là một lợi thế) (Good English ability (have certificates of TOEIC, IELTS, TOEFL is a great advantage))
 • Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ truyền cảm hứng (Experience in building and managing a team of inspiration).
 • Nhiệt tình, trách nhiệm, bảo mật công việc và đúng thời hạn được giao (Enthusiastic, responsible, confidential work and assigned deadlines).

III. QUYỀN LỢI (BENEFIT)

 • Hưởng mực lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit