[TEC] Tổ trưởng Tổ Nội thất & Hệ thống giải trí - Cabin & IFE Team Leader

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Technical Division

Deadline: 05/08 — 04/09/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Tổ trưởng Tổ Nội thất & Hệ thống giải trí là đầu mối trợ giúp Trưởng phòng CNNT, HTGT & Điện tử, Trưởng/Phó Ban Kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật nội thất & HTGT trên tàu bay;
 • Có trách nhiệm giám sát và quản lý tình trạng kỹ thuật Nội thất và HTGT trên toàn bộ đội tàu bay;
 • Có trách nhiệm điều hành hoạt động của Tổ Nội thất và HTGT.

II. Mô tả công việc

 • Điều hành Tổ Nội thất & HTGT thực hiện: đánh giá các Chỉ lệnh khả phi/Thông báo kỹ thuật bắt buộc và ban hành Chỉ lệnh Kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật; Hỗ trợ kỹ thuật về Nội thất & HTGT cho Trung tâm bảo dưỡng; Liên hệ với Nhà sản xuất tàu bay/Nhà sản xuất thiết bị để đưa ra các tư vấn, giải pháp kỹ thuật, giải pháp sửa chữa;
 • Chuẩn bị bản vẽ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến nội thất tàu bay như: bảng chỉ dẫn, vỏ áo ghế, rèm, thảm… Thiết kế, cập nhật các tài liệu LOPA, EEL;
 • Đánh giá các tài liệu của nhà sản xuất, thông tin kỹ thuật như: OIT, AOT, SL, SIL, TFU, RIL và triển khai các công việc kỹ thuật cần thiết cho đội tàu bay;
 • Chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến Nội thất & HTGT đối với các dự án nhận tàu/trả tàu;
 • Cập nhật dữ liệu (AD, SB, EO/ER…) lên hệ thống AMOS;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng/Phó Ban Kỹ thuật.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật hàng không, các ngành kỹ thuật khác: Cơ khí, Điện, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin,...
 • Tối thiểu 5 năm trong các lĩnh vực Kỹ thuật hàng không: Điện tử, Nội thất, HTGT, Công nghệ thông tin trong lĩnh vực tàu bay…
 • Có một trong các chứng chỉ liên quan đến ít nhất 2 loại tàu bay B787/A320F/E190 hoặc tương đương;
 • Có kiến thức về các quy định liên quan kỹ thuật hàng không, luật hàng không của CAAV/FAA/EASA;
 • Có khả năng phân tích, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật trong khai thác hàng ngày và trong trường hợp tàu dừng bay;
 • Có năng lực điều hành hoạt động của Tổ/Nhóm;
 • Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc (tương đương TOEIC 650+).

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Cabin & IFE Team Leader is an agent to assist for his manager, Technical Deputy Director and Technical  Director in Cabin & IFE field;
 • Responsible for monitoring and managing Cabin & IFE status of all fleet;
 • Responsible for managing Cabin & IFE team.

II. Job Description

 • Manage the Cabin & IFE team. Perform Cabin & IFE Airworthiness Directive/Service Bulletin evaluation and issue relevant Engineering Order/ Engineering Request. Carry out technical support/ advice for Cabin & IFE if any technical issue support required by maintenance centre. Contact/ liaison with the Manufacturer/ Vendor for technical consultant/ advice and repair solution;
 • Prepare design, technical documents for cabin requests such as: placard, seat cover, curtain, carpet…Design and update LOPA and EEL;
 • Evaluation of manufacture requirement/ technical messages such as OIT, AOT, SL, SIL, TFU, RIL from the manufacturer and carry out corrective actions for fleet;
 • Prepare documents/technical support for BAV aircraft delivery/redelivery related to Cabin & IFE;
 • Input technical data (AD, SB, EO/ER…) into AMOS;
 • Perform other duties assgined by managers.

III. Requirements

 • University graduate or above majoring in Aviation Engineering, other technical disciplines: Mechanical, Electrical, Electronics, Telecommunications, Information Technology,...;
 • At least 05 years in the fields of Aviation Engineering: Electronics, Interior, HTGT, Information Technology in the field of aircraft...;
 • Have one of the certificates related to at least 2 types of aircraft B787/A320F/E190 or equivalent;
 • Have knowledge of aviation technical regulations and aviation laws of CAAV/FAA/EASA;
 • Able to analyze, evaluate and provide technical support in daily operation and in case of stoppage of the ship;
 • Able to manage the activities of the Team/Group;
 • Able to use English at work (equivalent to TOEIC 650+).

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Mức lương mong muốn của bạn là bao nhiêu?  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit