Tổ Trưởng Tổ Lái Xe - Ramp Driver Team Leader

Salary: Negotiable

Location: SGN - Sân bay Tân Sơn Nhất, HAN - Sân bay Nội Bài

Department: Services & Ground Operation

Deadline: 01/02 — 28/02/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Tổ chức, quản lý, điều hành cung ứng dịch vụ của Tổ xe bus chở khách, xe chở tổ bay từ nhà ga đến tàu bay và ngược lại nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, chính sách của Tổ, của Công ty và yêu cầu của khách hàng.

II. Mô tả công việc

 • Lập kế họach, phân công công tác cho nhân viên thuộc Tổ quản lý. Tổ chức và kiểm soát các hoạt động khai thác, đảm bảo kỹ thuật của đơn vị nhằm cung ứng kịp thời các trang thiết bị cho các hoạt động của công ty an toàn và hiệu quả;
 • Trực tiếp điều hành hoạt động của đơn vị, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những trường hợp phát sinh, cung ứng kịp thời nguồn lực cho công tác phục vụ bay;
 • Hướng dẫn và kèm cặp nhân viên mới khi được phân công. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong bộ phận;
 • Báo cáo các trường hợp bất thường, công tác xử lý. Tổ chức tham vấn nhân viên về công tác chuyên môn;
 • Thu thập, phản hồi ý kiến khách hàng và đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng theo hợp đồng dịch vụ với khách hàng nhằm duy trì, cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện. Theo dõi để nắm bắt tình trạng kỹ thuật của các trang thiết bị thuộc Tổ quản lý;
 • Chủ trì, tham gia soạn thảo, triển khai áp dụng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình thủ tục, thiết lập các tiêu chuẩn nhằm kiểm soát chất lượng hoạt động của Tổ;     
 • Xác định nhu cầu về đầu tư mua sắm dụng cụ, trang thiết bị làm việc, kiểm tra đánh giá các định mức, kế hoạch sử dụng vật tư, nhiên liệu, bảo dưỡng trang thiết bị nhằm đảm bảo cho hoạt động của Tổ;
 • Tổ chức lưu trữ, kiểm soát hồ sơ và tài liệu liên quan. Phê duyệt, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong Tổ nhằm động viên, khen thưởng, kỷ luật kịp thời;
 • Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, khách hàng nhằm đạt được sự hỗ trợ tối đa và thúc đẩy giải quyết công việc nhanh chóng. Tham dự các cuộc họp cấp quản lý nhằm đảm bảo chắc chắn rằng những vấn đề cốt yếu được thông tin từ Ban Giám đốc, Trưởng đại diện sân bay và tất cả những thông tin từ cuộc họp được ghi nhận và triển khai đến nhân viên. Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển cán bộ, nhân viên theo phân cấp quản lý nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả;
 • Triển khai, kiểm soát việc thực hiện các chế độ chính sách, quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Biên soạn tài liệu, giáo trình, tham gia giảng dạy khi có yêu cầu. Báo cáo tình hình hoạt động của Tổ hàng tháng.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp THPT trở lên;
 • Bằng lái xe hạng E;
 • Yêu cầu các chứng chỉ chuyên môn như: Quy trình lái xe vận hành trang thiết bị, Nghiệp vụ phục vụ sân đỗ, Hàng hoá nguy hiểm, An toàn sân đỗ, An ninh hàng không;
 • Ứng viên đã có kinh nghiệm 2 năm trong ngành Hàng không;
 • Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý và có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các nhiệm vụ, hoạch định ưu tiên thứ tự công việc của bản thân với sự quan tâm hợp lý đến các hoạt động liên quan hoặc giám sát quá trình thực hiện công việc của một số vị trí đảm nhận các nhiệm vụ đơn giản;
 • Có kỹ năng truyền đạt các thông tin bằng lời nói, cử chỉ hoặc nét mặt một cách lịch sự rõ ràng trước đám đông.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế, được luân chuyển vị trí nội bộ;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp, tài trợ chi phí đào tạo;
 • Hưởng 40 vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

(English Below)

 

I. Roles and responsibilities

 • Organize, manage and administer the service provision of passenger buses and crew vehicles from the terminal to the aircraft for the purpose of contributing to the implementation of the Group‘s and Company‘s goals and policies and customer requirements;

II. Job Description

 • Plan and assign work to employees of the Management Team. Organize and control mining activities, ensure the technical of the unit in order to timely supply equipment for safe and effective company activities
 • Directly manage the operations of the unit, promptly direct and correct arising cases, promptly supply resources for flight service;
 • Mentor new employees when they were assigned. Coordinate with functional units to implement professional training plans for staff in the department.
 • Report unusual cases, handling. Organize staff consultations on professional work..
 • Collect and respond to customers‘ opinions and evaluate the quality of services provided under service contracts with customers in order to maintain and continuously improve service quality. .
 • Organize the implementation of vehicle maintenance and repair plans. Monitor to grasp the technical status of the equipment under the Management Team. Presiding over, participating in drafting, implementing, applying and controlling the implementation of procedures, setting standards to control the quality of the Group‘s activities.
 • Determine the need for investment in purchasing tools and working equipment, checking and evaluating norms, plans to use materials and fuel, and maintaining equipment to ensure the operation of the Team.
 • Organize the storage and control of records and related documents. Approving and evaluating the work performance of employees in the Team in order to motivate, reward and discipline in a timely manner
 • Establish, maintain and develop relationships with relevant agencies and customers in order to achieve maximum support and promote quick work settlement. Attend management meetings to ensure that key issues are communicated from the Board of Directors, Chief Representative of the airport and all information from the meeting is recorded and distributed to staff . Proposing appointment, dismissal, transfer of officials and employees according to management decentralization to ensure the effective use of human resources;
 • Deploy and control the implementation of regimes, policies and regulations to ensure the interests of employees. Prepare materials, textbooks and participate in teaching when required. Report monthly activities of the Group.

III. Qualification & Requirements

 • Graduated from high school or higher;
 • Driving license E
 • Having the following specicalized certifications: Procedure for driving and operating equipment, Parking service service, Dangerous Goods, Parking safety, Aviation Security;
 • Having 2 years of experience in the aviation industry;
 • Having 1 year of management experience;
 • Skilled in planning, organizing tasks, prioritizing one‘s own work order with reasonable attention to related activities or supervising the work performance of several positions that take on simple tasks;
 • Ability to convey information by words, gestures or facial expressions in a polite and clear manner in front of the crowd.

IV. Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets

Application form

Full Name *
Email Address *
Offices
SGN - Sân bay Tân Sơn Nhất
HAN - Sân bay Nội Bài
Phone Number *
Date of Birth *
Ảnh chân dung  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Giấy phép lái xe loại (Class of driving licence)  *
Chứng chỉ lái xe sân đỗ (Ramp driving certificate)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit