Thực tập sinh Trung tâm Đào tạo - Training Center Intern

Salary: 2,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Training Center

Deadline: 17/06 — 01/07/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Hỗ trợ các công việc tại Trung tâm Đào tạo

II. Mô tả công việc

 • Hỗ trợ lập kế hoạch cho các khóa đào tạo;
 • Hỗ trợ triển khai hoạt động đào tạo: Tìm kiếm, lựa chọn và ký kết hợp đồng thuê giáo viên, đối tác. Soạn thảo Tờ trình, chuẩn bị hậu cần cho các khóa đào tạo;
 • Hỗ trợ quản lý và lưu trữ dữ liệu đào tạo. Lập báo cáo đào tạo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo;
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thanh quyết toán của các khóa đào tạo;
 • Hỗ trợ chấm công giáo viên.

III. Yêu cầu về năng lực

 • Sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp đại học;
 • Có thể làm việc toàn thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt;
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...), tư duy hệ thống xử lý dữ liệu tốt;
 • Có trách nhiệm, chủ động trong công việc, ham học hỏi, sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu được yêu cầu;
 • Khả năng xử lý công việc nhanh chóng, duy trì các tiêu chuẩn công việc cao để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của Công ty;
 • Ứng viên có thể đi làm ngay và thực tập tối thiểu 2 tháng.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Được hỗ trợ 2.000.000đ/tháng;
 • Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ;
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển;
 • Có cơ hội ký hợp đồng chính thức và ưu tiên ứng tuyển các vị trí nội bộ;
 • Tham gia team building định kỳ của bộ phận.

(English below)

I. Roles and Responsibilities

 • Support tasks in Center

II. Job Description

 • Supporting making training plans for many subjects such as Technical, Sales and Commercial, and other general training programs;
 • Supporting deploy training activities: Source, select and sign contracts with teachers and partners;
 • Supporting drafting proposals and prepare logistics for training courses;
 • Supporting preparing payment records of training course;
 • Supporting timekeeping for teachers.

III. Qualification & Requirements

 • University students able to or already graduated;
 • Be able to work full-time;
 • Good English communication skills;
 • Proficient in office computing (Word, Excel,...), good data processing system thinking;
 • Responsible, proactive at work, eager to learn, willing to work overtime if required;
 • Ability to process work quickly, maintain high work standards to meet the Company‘s business requirements;
 • Start working ASAP and minimum 2 months internship required.

IV. Employment Benefits

 • Receive parking allowance and 2,000,000 VND/month;
 • Participate in training courses, professional skills;
 • Work in an airline with a dynamic, young, friendly international environment, many opportunities for development;
 • Have the opportunity to sign an official contract and give priority to applying for internal positions;
 • Participate in periodic team-building of the department.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit