Thực tập sinh Trung tâm Đào tạo - Training Center Intern

Salary: 3,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Training Center - FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, Hà Nội

Department: Training Center

Deadline: 24/11 — 24/12/2021

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

 • Hỗ trợ các công việc tại Trung tâm Đào tạo (Support tasks in Center)

II. Mô tả công việc (Job Description)

 • Hỗ trợ lập kế hoạch cho các khóa đào tạo (Supporting making training plans for many subjects such as Technical, Sales and Commercial, and other general training programs).
 • Hỗ trợ triển khai hoạt động đào tạo: Tìm kiếm, lựa chọn và ký kết hợp đồng thuê giáo viên, đối tác. Soạn thảo Tờ trình, chuẩn bị hậu cần cho các khóa đào tạo (Supporting deploy training activities: Source, select and sign contracts with teachers and partners)
 • Hỗ trợ quản lý và lưu trữ dữ liệu đào tạo. Lập báo cáo đào tạo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo (Supporting drafting proposals and prepare logistics for training courses).
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thanh quyết toán của các khóa đào tạo (Supporting preparing payment records of training courses).
 • Hỗ trợ chấm công giáo viên (Supporting preparing payment records of training courses).

III. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • Chỉ tuyển Nam (Male only)
 • Sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp đại học (University students able to or already graduated)
 • Có thể làm việc toàn thời gian (Be able to work full-time);
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (Good English communication skills);
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...), tư duy hệ thống xử lý dữ liệu tốt (Proficient in office computing (Word, Excel,...), good data processing system thinking);
 • Có trách nhiệm, chủ động trong công việc, ham học hỏi (Responsible, proactive at work, eager to learn);
 • Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu được yêu cầu (Careful, hardworking, honest, enthusiastic, willing to work overtime if required);
 • Khả năng xử lý công việc nhanh chóng, duy trì các tiêu chuẩn công việc cao để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của Công ty (Ability to process work quickly, maintain high work standards to meet the Company‘s business requirements);
 • Ứng viên có thể đi làm ngay và thực tập tối thiểu 3 tháng (Start working ASAP and minimum 3 months internship required).

IV. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)

 • Được hỗ trợ 3.000.000đ / tháng (Receive parking allowance and 3,000,000 VND/month);
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển (Work in an airline with a dynamic, young, friendly international environment, many opportunities for development);
 • Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ (Participate in training courses, professional skills);
 • Tham gia team building định kỳ của bộ phận (Participate in periodic team-building of the department);
 • Có cơ hội ký hợp đồng chính thức và ưu tiên ứng tuyển các vị trí nội bộ (Have the opportunity to sign an official contract and give priority to applying for internal positions).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit