Thực tập sinh Quản trị Nhân sự - Human Resources Intern

Salary: 3,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources Division

Deadline: 15/05 — 05/06/2023

Job Description

I. VAI TRÒ (ROLES)

 • Hỗ trợ người phụ trách phòng Quản trị Nhân sự các công việc liên quan (Support the supervisor of the Human Resources Department with related work). 
 • Hỗ trợ scan, sắp xếp và quản lý hồ sơ của phi công (Support to scan, organize and manage pilots‘ records).

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (JOB DESCRIPTION)

 • Nhận tài liệu từ phi công và hỗ trợ xử lý thị thực, giấy phép lao động, thẻ cư trú (Receive documents from pilots and support to handle their visa, work permit, resident card);
 • Hỗ trợ người phụ trách làm việc với một số cơ quan chức năng - Cục Hàng không Việt Nam) (Support person in charge to work with some authorities - the Civil Aviation Authority of Vietnam);
 • Truy cập vào hệ thống đặt vé nội bộ và hỗ trợ nhân viên của Bamboo Airways đặt vé (Access to the internal ticket booking system and support Bamboo Airways‘ employees with tickets booking);
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo (Perform other tasks as assigned by leaders).

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC (JOB REQUIREMENT)

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Hành chính, Luật, Nhân sự, v.v (Graduates from university majoring in Administration Management, Law, Human Resources, etc). 
 • Tiếng Anh tốt (IELTS 6.0 hoặc TOEIC 550 hoặc tương đương), đặc biệt là giao tiếp (Good English (IELTS 6.0 or TOEIC 550 or equivalent), especially in communication);
 • Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office (Word, Excel, ...) (Proficient in MS Office tools (Word, Excel,...)
 • Có thể làm việc toàn thời gian và yêu cầu thực tập tối thiểu 3 tháng (Be able to work full-time and minimum 3 months internship required).

IV. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ (EMPLOYMENT BENEFITS)

 • Được hỗ trợ tiền gửi xe và 3.000.000đ / tháng (Receive parking allowance and 3,000,000 VND/month);
 • Học các kỹ năng HRBP và trực tiếp tham gia vào quy trình trưng dụng nhân tài chuyên nghiệp (Learn HRBP skills and directly participate in the professional talent requisition process);
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển (Work in an airline with a dynamic, young, friendly international environment, many opportunities for development);
 • Tham gia team building định kỳ của bộ phận (Participate in periodic team-building of the department);
 • Có cơ hội ký hợp đồng chính thức và ưu tiên ứng tuyển các vị trí nội bộ (Have the opportunity to sign an official contract and give priority to applying for internal positions).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit