Thực tập sinh Phòng vé trung tâm và Sân bay Nội Bài - Center and Noi Bai Airport Ticket Office Intern

Salary: Negotiable

Location: HAN - Sân bay Nội Bài, Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales Division

Deadline: 09/05 — 08/06/2022

Job Description

I. Mô tả công việc

Hỗ trợ Phòng vé của Bamboo Airways trong các nghiệp vụ dưới đây:

 • Bán vé máy bay và cung cấp các dịch vụ phát sinh tại quầy vé;
 • Hỗ trợ xử lý các khiếu nại của khách tại quầy vé;
 • Thực hiện báo giá, đặt phòng và các vấn đề của combo chuyến bay + khách sạn trong dịch vụ;
 • Nhận thông tin hóa đơn từ khách hàng; Đảm bảo khách hàng nhận hóa đơn đúng hẹn với thông tin hóa đơn chính xác; liên hệ với kế toán nếu có sai sót;
 • Tra cứu thông tin thẻ; Hỗ trợ làm thẻ Bamboo Club cho khách hàng tại quầy; Tích lũy điểm cho khách hàng;
 • Tư vấn và giải đáp các thắc mắc về các vấn đề liên quan đến vé như thông tin chuyến bay, hành khách; điều kiện của vé;
 • Hỗ trợ bán và cung cấp thông tin về các sản phẩm mới ra mắt cho khách hàng;
 • Cập nhật, lưu trữ, quản lý chứng từ: chứng từ bán hàng, số liệu bán hàng ngày tại quầy;
 • Báo cáo cho kế toán doanh thu;
 • Lập báo cáo bán hàng phụ trợ hàng ngày;
 • Xử lý các công việc khác phát sinh hàng ngày tại phòng vé theo yêu cầu của cấp trên.

II. Yêu cầu về năng lực

 • Ứng viên đã hoặc chuẩn bị tốt nghiệp, trình độ Cao đẳng trở lên;
 • Ngoại hình khá, chiều cao tối thiểu 158cm đối với Nữ, 170cm đối với Nam;
 • Tiếng Anh khá (tương đương TOIEC> 500);
 • Có thể làm việc fulltime và theo ca kíp tại phòng vé Trung tâm hoặc Sân bay.

III. Chế độ đãi ngộ

 • Được hưởng phụ cấp theo quy định;
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động và thân thiện;
 • Có cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp.

 

(English below)

 

I. Job Description

Support Bamboo Airways‘ Ticket Office in the following tasks:

 • Sell airline tickets and provide arising services at the ticket counter;
 • Assist in handling customer complaints at the ticket counter;
 • Make quotation, reservation, and issues of flight + hotel in service combo;
 • Receive invoice information from customers; Ensure customers receive invoices on time with correct invoice information; contact the accountants if there are errors;
 • Look up card information; Assist in making Bamboo Club cards for customers at the counter; Accumulate points for customers;
 • Consult and answer questions about ticket issues such as flight and passenger information; conditions of tickets;
 • Support sales and provide information about newly launched products to customers;
 • Update, store, manage documents: sales documents, daily sales figures at the counter;
 • Report to the revenue accountant;
 • Make daily ancillary sales report;
 • Handle other tasks arising every day at the box office as required by the superior.

II. Qualification & Requirements

 • Candidates who have graduated or are about to graduate, College degree or higher;
 • Good appearance, minimum height 158cm for Women, 170cm for Men;
 • Good English (equivalent to TOIEC > 500);
 • Be able to work fulltime and in shifts at the Center/Airport Ticket Office.

III. Employment Benefits

 • Enjoy allowances according to regulations;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities.

Application form

Full Name *
Email Address *
Offices
HAN - Sân bay Nội Bài
Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit