Thực tập sinh Marketing - Marketing Intern

Salary: 2,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Untitled

Deadline: 29/05 — 15/06/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Thực hiện các kế hoạch marketing, các sự kiện hỗ trợ bán hàng cho thị trường trong nước và quốc tế;
 • Soạn thảo nội dung cho các tài sản thế chấp bán hàng và các tài liệu truyền thông marketing khác;
 • Thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường trong nước.

II. Mô tả công việc

 • Đề xuất, triển khai kế hoạch, làm báo cáo hoạt động marketing hỗ trợ kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế;
 • Lập Proposals, triển khai các sự kiện và hoạt động hỗ trợ bán hàng như hội chợ, hội thảo, sự kiện ra mắt đường bay mới…, làm báo cáo hậu sự kiện;
 • Lập Proposals và lên kế hoạch, thực hiện quay phim, chụp ảnh cho các sản phẩm thương mại và sự kiện;
 • Viết nội dung, đề xuất Key Visual, banner cho các tài liệu chào hàng, tài liệu truyền thông marketing theo kế hoạch đã được duyệt;
 • Thực hiện các công việc marketing hỗ trợ Tổng đại lý bán hàng (GSA) trên thị trường quốc tế;
 • Thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường trong nước thường xuyên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Sinh viên tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Có khả năng giao tiếp và sử dụng tốt tiếng Anh là 1 lợi thế;
 • Có khả năng lên kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm;
 • Có thể làm việc toàn thời gian và thực tập tối thiểu 02 tháng.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Được hỗ trợ 2.000.000đ/tháng và phí gửi xe;
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển;
 • Có cơ hội ký hợp đồng chính thức và ưu tiên ứng tuyển các vị trí nội bộ;
 • Tham gia team building định kỳ của bộ phận.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Execute marketing plans, sales supporting events for domestic and international markets;
 • Draft contents for sales collaterals, and other marketing communications documents;
 • Conduct regular domestic market research.

II. Job Description

 • Make proposals, implement plans, draft reports of marketing activities to support business in domestic and international markets;
 • Make proposals, implement events and sales support activities such as fairs, seminars, new route launch events..., and draft post-event reports;
 • Make proposals, plan and implement videography and photography for commercial products and events;
 • Draft contents, propose Key Visual, banners for sales documents, marketing communication materials according to the approved plan;
 • Assist with marketing tasks supporting General Sales Agents (GSA) in international markets;
 • Conduct regular domestic market research.

III. Requirements

 • University graduates or above majoring in Marketing, Communication, Business, or related majors;
 • Able to communicate and use English well is an advantage;
 • Able to implement plans, Teamwork skills;
 • Able to work full time and minimum 02 months.

IV. Employment Benefits

 • Receive 2,000,000 VND/month and parking allowance;
 • Work in an airline with a dynamic, young, friendly international environment, many opportunities for development;
 • Have the opportunity to sign an official contract and give priority to applying for internal positions;
 • Participate in periodic team-building of the department.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit