Thực tập sinh Kinh doanh – Business Development Intern

Salary: 3,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales Division

Deadline: 24/11 — 24/12/2021

Job Description

I. Vai trò và trách nghiệm (Roles and Responsibilities)

 • Hỗ trợ công việc cho Bộ phân Bán miền Bắc (Support Sales Department to manage administrative tasks)

II. Mô tả công việc (Job Description)

 • Quản lý và bảo quản tất cả các tài liệu, hợp đồng đại lý, hồ sơ của đội ngũ kinh doanh bán hàng miền Bắc Hỗ trợ trong việc trình các văn bản, hợp đồng lấy chữ ký của quản lý (Manage and preserve all documents, agency contracts, records of North sales Support sales team in submitting documents, contracts to get signature from managers)
 • Lập và tổng hợp các báo cáo liên quan đến doanh số bán hàng khi được yêu cầu (Make and summarize reports relating sales when required)
 • Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ bán hàng trong việc quản lý đại lý (nếu có) (Work with other departments to support sales in managing agents (if any))
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp (Perform other duties as required by direct manager)

III. Yêu cầu (Requirements)

 • Sinh viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính hoặc các lĩnh vực khác có liên quan (University students majoring in Economics, Finance or other related fields);
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (Good English communication skills);
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...), tư duy hệ thống xử lý dữ liệu tốt (Proficient in office computing (Word, Excel,...), good data processing system thinking);
 • Có trách nhiệm, chủ động trong công việc, ham học hỏi (Responsible, proactive at work, eager to learn);
 • Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu được yêu cầu (Careful, hardworking, honest, enthusiastic, willing to work overtime if required);
 • Khả năng xử lý công việc nhanh chóng, duy trì các tiêu chuẩn công việc cao để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của Công ty (Ability to process work quickly, maintain high work standards to meet the Company‘s business requirements);
 • Ứng viên có thể đi làm ngay và thực tập tối thiểu 3 tháng (Start working ASAP and minimum 3 months internship required).

IV. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)

 • Được hỗ trợ 3.000.000đ / tháng (Receive parking allowance and 3,000,000 VND/month);
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển (Work in an airline with a dynamic, young, friendly international environment, many opportunities for development);
 • Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ (Participate in training courses, professional skills);
 • Tham gia team building định kỳ của bộ phận (Participate in periodic team-building of the department);
 • Có cơ hội ký hợp đồng chính thức và ưu tiên ứng tuyển các vị trí nội bộ (Have the opportunity to sign an official contract and give priority to applying for internal positions).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit