Phó phòng Pháp chế - Deputy Manager of Legal Department

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Legal & Insurance, Planning & Investment Division

Deadline: 30/09 — 31/10/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Hỗ trợ Trưởng phòng tổ chức hoạt động và giải quyết các công việc của Phòng Pháp chế;
 • Chịu trách nhiệm trước Quản lý trực tiếp và Quản lý gián tiếp đối với các công việc của Phòng Pháp chế;
 • Hướng dẫn các Chuyên viên cấp dưới trong quá trình giải quyết công việc của Phòng Pháp chế.

II. Mô tả công việc

 • Phối hợp với Trưởng phòng và/hoặc trực tiếp đàm phán về pháp lý đối với các Hợp đồng, văn bản thoả thuận…của Công ty như hợp đồng thuê, mua tàu bay, động cơ, hợp đồng bảo dưỡng, hợp đồng thương mại….;
 • Tham gia tư vấn pháp lý cho các Tổ Dự án của Công ty như Tổ dự án lựa chọn Tổng Đại lý, Tổ dự án 5 sao...;
 • Tham gia tư vấn pháp lý cho các đơn vị nội bộ của Công ty theo phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Quản lý gián tiếp như tư vấn chấm dứt hợp đồng và tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình hoạt động;
 • Trực tiếp quản lý, phân công và hướng dẫn Chuyên viên cấp dưới hoàn thành các công việc được giao.  
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;
 • Có tối thiểu 04 năm làm việc trong pháp chế doanh nghiệp, công ty luật trong và ngoài nước, trong đó có 02 năm làm vị trí quản lý;
 • Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề Luật sư;
 • Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (IELTS 5.5 hoặc tương đương); Có khả năng đọc, hiểu và đàm phán bằng tiếng Anh các Hợp đồng của Công ty, bao gồm Hợp đồng thương mại, Hợp đồng thuê, mua tàu bay, Hợp đồng kỹ thuật bảo dưỡng…;
 • Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint);
 • Có kỹ năng đàm phán Hợp đồng và tư vấn pháp lý;
 • Có kỹ năng quản lý.  

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo trong và ngoài nước và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình & tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Support the Manager in organizing activities and handling the work of the Legal Department;
 • Responsible to the direct Manager and indirect Manager for the work of the Legal Department;
 • Directly manage, assign and guide employees to complete assigned tasks. 

II. Job Description

 • Coordinate with the Manager and/or directly negotiate the legal aspects of the Company‘s contracts and agreements, such as lease - purchase of aircraft, engines, maintenance contracts, commercial contracts...;
 • Participate in legal advice for the Company‘s Project Teams such as the selection of the General Agent, The 5-star Project Team...;
 • Participate in legal advice for internal units of the Company as assigned by direct or indirect Managers such as consulting on contract termination and other legal issues arising in the course of operation;
 • Directly manage, assign and guide employees to complete assigned tasks. 
 • Perform other tasks as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University graduate or above, majoring in Law;
 • Have at least 04 years of experience in corporate law, domestic and foreign law firms, including 02 years as a manager;
 • Preference will be given to candidates with a Law Practice Certificate;
 • Able to use English effectively at work (IELTS 5.5 or equivalent); Able to read, understand and negotiate in English the Company‘s Contracts, including Commercial Contracts, Aircraft Lease - Purchase Contracts, Technical Maintenance Contracts...;
 • Proficient in using MS tools (Word, Excel, Powerpoint);
 • Have skills in contract negotiation and legal advice;
 • Have management skills.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit