Lập trình viên Ứng dụng và Web

Salary: 15,000,00020,000,000 VNĐ

Location: Văn Phòng Sài Gòn

Department: Information Technology

Deadline: 12/10 — 11/11/2020

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

* Vai trò vị trí: Xây dựng các chương trình hoạt động trên môi trường:

- Windows application

- Web application

** Mô tả công việc: 

- Xây dựng các chương trình phục vụ cho quản lý của BAV trong các lĩnh vực: 

  1. Ứng dụng ngành hàng không
  2. Quản lý doanh nghiệp như: Kế toán, quản lý kho, công nợ, doanh thu chi phí, nhân sự, đào tạo, ...
  3. Thương mại điện tử

II. YÊU CẦU: 

- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm

- Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, MsSQL Server, Mariadb

- Kinh nghiệm với MS Visual studio, sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ: C#, VB.NET, HTML, CSS, Jquery/ JavaScript

- Sử dụng một trong các Framework và công cụ sau: 

ASP.NET, MCV, .Net Framework/ Net core/ Devexpress/ Telerik

- Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kĩ thuật Tiếng Anh

- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty gia công phần mềm

- Có kinh nghiệm xây dựng các chương trình trong lĩnh vực: 

  1. Ứng dụng ngành hàng không
  2. Thương mại điện tử

- Có kinh nghiệm lập trình trong cơ sở dữ liệu của Oracle, MsSQL Server. Tối ưu tốc độ xử lý database

- Có khả năng chịu áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm, phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit