Lập trình viên Ứng dụng di động

Salary: 15,000,00020,000,000 VNĐ

Location: Văn Phòng Sài Gòn

Department: Information Technology

Deadline: 12/10 — 11/11/2020

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

* Vai trò vị trí: 

Xây dựng các chương trình hoạt động trên môi trường:

  • iOS
  • Android

** Mô tả công việc: 

Xây dựng các chương trình phục vụ cho quản lý của BAV trong các lĩnh vực: 

  1. Ứng dụng ngành hàng không
  2. Thương mại điện tử

II. YÊU CẦU: 

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm

- Kinh nghiệm sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ và công cụ: Swift/Xcode, Java/Android Studio, React Native, Drat/ Flutter

- Có kinh nghiệm làm việc với SQL Lite

- Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kĩ thuật Tiếng Anh

- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty gia công phần mềm

- Có kinh nghiệm xây dựng các chương trình trong lĩnh vực: 

  1. Ứng dụng ngành hàng không
  2. Thương mại điện tử

- Chủ động và có tinh thần trách nhiệm, phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit