Lập trình viên - Software developers

Salary: 8001,500 USD

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology Division

Deadline: 29/07 — 29/08/2022

Job Description

I. Số lượng tuyển

 • 3 lập trình viên Front-End
 • 3 lập trình viên Back-End
 • 3 lập trình viên C#

II. Mô tả công việc

 • Lập trình phần mềm, tham gia xây dựng giải pháp, thiết kế kiến trúc phần mềm.
 • Tham gia phân tích yêu cầu cùng các chuyên viên phân tích nghiệp vụ.
 • Thực hiện bảo trì, cập nhật, sửa lỗi, nghiên cứu các công nghệ mới.
 • Soạn thảo tài liệu thiết kế kiến trúc phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến phần mềm.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo chính thức về Công nghệ thông tin.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework phát triển phần mềm phổ biến.
 • Có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ.
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế.
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Number of vacancies

 • 3 Front-End developers
 • 3 Back-End developers
 • 3 C# developers

II. Job Description

 • Program software, participate in building solutions, and design software architecture.
 • Participate in requirements analysis with business analysts.
 • Perform maintenance, update, fix bugs, and research new technologies.
 • Draft software architecture design documents, user manuals, and software-related technical documents.
 • Perform other related tasks as assigned by the managers.

III. Requirements

 • University graduate majoring in Information Technology or completed a formal training program in Information Technology.
 • At least 01 year of software programming experience.
 • Have experience in using popular software development frameworks.
 • Able to read and understand professional English documents.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit