Lập trình viên - IT Developer (PHP/ Golang/ Sharepoint)

Salary: 20,000,00030,000,000 VNĐ

Location: Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC, Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology Division

Deadline: 11/01 — 14/02/2022

Job Description

I. Mô tả công việc (Job description)

 • Xây dựng hệ thống phần mềm cho công ty (Building software systems for the company);
 • Tham gia các dự án phát triển phần mềm của công ty (Join the company‘s software development projects);
 • Tham gia nghiên cứu, tìm ra giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án (Participate in research, find out solutions, and apply technology to the project);
 • Thực hiện Thiết kế, Mã hóa, Xem lại Mã, Kiểm tra đơn vị, Kiểm tra chức năng, Sửa lỗi, v.v. (Perform Design, Coding, Code Review, Unit test, Functional test, Fix bugs, etc);
 • Cắt CSS & HTML từ PSD, Phát triển các trang web HTML (Cut CSS & HTML from PSD, Develop HTML websites);
 • Tham gia phân tích kinh doanh hệ thống và ứng dụng (Participate in system and application business analysis);
 • Tham gia nghiên cứu và đề xuất các công nghệ & khuôn khổ phát triển hệ thống (Participate in research and propose technologies & frameworks for system development);
 • Tham gia phát triển hệ thống dựa trên đặc tả yêu cầu được cung cấp (Participate in system development based on the provided requirements specification);
 • Cung cấp tài liệu thiết kế kiến ​​trúc hệ thống, API, tài liệu kiến ​​trúc phần mềm cho các thành viên khác trong nhóm, khách hàng hoặc đối tác (Provide system architecture design documents, APIs, software architecture documents to other team members, customers, or partners);
 • Làm việc với khách hàng và đối tác, bao gồm các nhà phân tích kinh doanh, quản lý dự án và nhà phát triển (Work with customers and partners, including business analysts, project managers, and developers);
 • Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Cơ sở dữ liệu, thiết kế chức năng (Participate in system design analysis, Database design, functional design);
 • Kiểm soát và đánh giá quá trình phát triển phần mềm; đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi triển khai chính thức (Control and evaluate the software development process; evaluate product quality before official deployment);
 • Xây dựng các quy định, quy trình về an toàn thông tin và bảo mật thông tin (Develop regulations and procedures on information safety and information security);
 • Triển khai các giải pháp bảo mật nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công hệ thống (Deploying security solutions to prevent system attacks);
 • Trực tiếp đánh giá bảo mật và quét các lỗ hổng bảo mật của hệ thống ứng dụng của công ty (Directly assess the security and scan for security vulnerabilities of the company‘s application system);
 • Phối hợp các nhóm xử lý sự cố an toàn thông tin (Coordinating teams to handle information security incidents);
 • Xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình kiểm thử phần mềm (Develop process and ensure implementation of software testing procedures);
 • Xây dựng kế hoạch, kịch bản thử nghiệm cho phần mềm, tính năng cho sản phẩm (Develop plans, test scripts for software, features for products);
 • Đề xuất các tiêu chí và giải pháp thực hiện để đảm bảo chất lượng phần mềm (Propose implementation criteria and solutions to ensure software quality);
 • Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng sản phẩm, hỗ trợ khắc phục sự cố khi có vấn đề phát sinh (Draft user manuals, organizing instructions, supporting users to use the product, and assisting in troubleshooting when problems arise);
 • Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao (Other duties assigned by the superior).

JOB REQUIREMENT

II. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • Được đào tạo về CNTT hoặc có các chứng chỉ chuyên môn (Be train in IT or other related majors, or have professional certificates);
 • Có kiến ​​thức cơ bản về front-end (HTML, CSS, Javascript) (Have basic front-end knowledge (HTML, CSS, Javascript);
 • Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng các framework phổ biến (Echo, Gin, beego, v.v.) (Experience in using popular frameworks (Echo, Gin, beego, etc.) is preferred);
 • Có kinh nghiệm lập trình (Having programming experience). 

III. Chế độ đãi ngộ / Employment Benefits

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts. (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Offices
Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC
Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit