Giám đốc vùng nhóm các thị trường Quốc tế - Regional Sales General Manager

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales Division

Deadline: 27/01 — 31/05/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Thực hiện hoạt động phát triển bán tại Thị trường để đạt chỉ tiêu Doanh thu bán được giao
 • Phối hợp với chuyên viên phát triển bán trong việc phát triển, điều hành, quy hoạch kênh bán tại các nhóm thị trường chính được giao
 • Là nhân sự chịu trách nhiệm về hoạt động bán tại thị trường (điều hành chính sách và hoạt động của GSA và mạng bán)
 • Thu thập, cập nhật và phân tích thông tin thị trường từ đội/nhóm
 • Chủ trì quá trình phân tích, đưa ra các chính sách, quy trình, chiến lược bán hàng và chính sách giá & sản phẩm. Triển khai cho nhóm bán hàng
 • Là người điều hành/ làm việc trực tiếp với GSA, hệ thống đại lý, có khả năng định hướng GSA hoặc vượt quyền GSA để làm với mạng bán
 • Lập kế hoạch cho các hoạt động bán hàng; phân công công việc hàng ngày cho các nhân sự trong đội; hướng dẫn nhân sự thực hiện nhiệm vụ; để kiểm tra và xem xét công việc của nhân sự trong diện quản lý
 • Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.
 • Hỗ trợ xử lý các vấn đề nhân sự và các vấn đề quản trị khác trong nhóm
 • Báo cáo trực tiếp công việc lên cấp trên và có thể nhận chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo công ty
 • Tham gia đào tạo/định hướng cho đội ngũ bán hàng và GSA/đại lý bán hàng tại từng thị trường
 • Đưa ra các đề xuất để thích ứng nhanh với tình hình thị trường /các diễn biến của OALs.
 • Giám sát SO/SE về hiệu suất của họ hàng ngày để thúc đẩy / điều chỉnh sự thân thiết của nhóm bán hàng.
 • Hỗ trợ, phối hợp cùng các nhân sự Phòng để phối hợp, thúc đẩy các mục công việc liên quan đến đường bay quốc tế như: slot và lịch bay, kênh thanh toán, giá đặc thù, chương trình khuyến mãi, Interlines, BSP/GDS, charter, OTAs, các yếu tố kỹ thuật/pháp lý...
 • Là người có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc đã làm quản lý bán tại các thị trường nước ngoài của Hàng không

II. Mô tả công việc

 •  Lập kế hoạch làm việc hàng ngày/tuần/tháng và thực hiện kế hoạch thúc đẩy bán để đạt các chỉ tiêu doanh thu bán được giao
 • Phát triển kênh bán, mạng bán
 • Chăm sóc, hỗ trợ hệ thống bán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
 • Đề xuất chính sách cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở báo cáo thông tin thị trường
 • Tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại, trade markerting. Triển khai các chương trình bán, chính sách bán đến hệ thống bán…
 • Công việc khác được giao

III. Yêu cầu về năng lực

 •  Tốt nghiệp Đại học trở lên Ưu tiên chuyên nghành Hàng không, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Du lịch
 • Ưu tiên có chứng chỉ TOEIC từ 700 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương); ( Riêng với thị trường Trung Quốc Toeic 600 hoặc HSK6)
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực sales hàng không. Có kinh nghiệm quản lý các thị trường nước ngoài của các hãng hàng không.
 • Từ 30 tuổi trở lên
 • Ngoại hình ưa nhìn.
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Kỹ năng giao tiếp, Thuyết trình, Phân tích và xử lý vấn đề, Quản lý thời gian, làm việc nhóm và sử dụng ứng dụng tin học văn phòng thành thạo.
 • Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực và cường độ làm việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác, đam mê với nghề.
 • Khả năng thích ứng nhanh với môi trường công việc.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts

(English below)

I. Roles and responsibilities

 • Execute the sales activities and sales development to gain the sales KPIs.  
 • Coordinate with sales to develop, manage, structure the distribution and sales channels in the group of markets.
 • Responsible for the sale at the market (operating the GSA‘s policies and operations and the sales network)
 • Collect, update and analyze market information from teams
 • Lead the analysis process, propose policies, procedure, sales strategies and price & product policies. Deploy to sales team.
 • As an operator/working directly with GSA Agency system, capable of guiding GSA or overuling GSA to work with sales network
 • Planning for sales activities; assign daily tasks to the personnel in the team; guide personnel to perform their tasks; to check and review the work of personnel in the management category.
 • Support recruitment and training of new employees.
 • Assist in handling HR and other management issues.
 • Report directly to the superior and perform other tasks as assigned directly by the superiors.
 • Participate in training/orientation for sales team and GSA/sales agent in each market.
 • Make recommendations to adapt quickly to the market situation/developments of OALs.
 • Monitor SO/SE on their daily performance to promote/adjust the closeness of the sales team
 • Support and coordinate with the Department‘s personnel to coordinate and promote work items related to international routes such as slots and flight schedules, payment channels, specific prices, promotions, Interlines, BSP/GDS, charter, OTAs, technical/legal factors...
 • Has experience in an equivalent position or has worked as a Sales Manager in international Aviation markets

II. Job Description

 • Conduct the daily/weekly/monthly sales plan and execute the boosting up sales plan to gain the KPIs assigned
 • Develop sales channels & sales networks.
 • Take care and support sales system and develop a rapport with clients
 • Recommend appropriately direct or indirect sales policies and programs base on the market report and demands
 • Organize the trade promotion activities, trade markerting. Deploy the sales campaigns and sales policies to the sales system…
 • Other tasks as assigned

III. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • University degree and above. Preferably with major: Aviation, Economics, Commerce, Business Administration, Tourism. 
 • TOEIC with score from 700 (or other equivelant language certificates) is prefered; With China Market, TOEIC with score from 600 (or HSK6 certificate ) is prefered;
 • Sales experience with at least 5 years in Aviation industry is prefered.
 • From 30 years old
 • Good - looking
 • Fluency in Vietnamese and English.
 • Proficient in the following skills: Communication, Presentation, Problem solving, Time management, Teamwork and Microsoft office.
 • Honesty, responsibility, withstand pressure and high work intensity, willing to work in flexible time (overtime) and willing to travel, passion in work
 • The ability to adapt quickly with the new environment

IV. Employment Benefits

 • Competitive salary with a full insurance scheme
 • Working in a dynamic and friendly international environment.
 • Opportunities to learn and develop.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit