Giám đốc Thương mại Điện tử (E-Commerce Director)

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: E-commerce Division

Deadline: 23/06 — 23/07/2022

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Khối Thương mại trong công tác xây dựng chiến lược phát triển hoạt động bán của Công ty trên nền tảng thương mại điện tử, đảm bảo thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty.
 • Quản trị việc lập kế hoạch, xây dựng, triển khai và quản trị bán trên các kênh bán điện tử;
 • Tổ chức việc quản trị nội dung và hiệu quả trên website và ứng dụng di động của BAV;
 • Phát triển và quản trị các kênh phân phối toàn cầu cho BAV;
 • Quản lý việc đào tạo, phát triển đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng trong Ban TMĐT
 • Tham gia, chịu trách nhiệm chính các dự án lớn của công ty liên quan đến TMĐT hoặc được Lãnh đạo Công ty giao phó.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Khối Thương mại.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Có kinh nghiệm làm và am hiểu vận hành trong lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến, công nghệ thông tin…tại các công ty có Quy mô lớn.
 • Khả năng phát triển quan hệ đối tác với các Công ty trong hệ sinh thái kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam và Quốc tế.

 

(English Below)

E-COMMERCE DIRECTOR

I. JOB DESCRIPTION

 • Advising and assisting Commercial Director in formulating the Company‘s sales development strategy on the e-commerce platform, ensuring the implementation of the Company‘s business goals and strategies.
 • Managing the planning, construction, implementation, and management of sales on online channels;
 • Organize content management and effectiveness on BAV‘s website and mobile applications;
 • Developing and managing global distribution channels for BAV;
 • Manage the training and development of departmental leaders in the Department of E-commerce
 • Participating in, taking main responsibility for the company‘s big projects related to E-commerce or assigned by the company‘s BOD.
 • Perform other duties as requested by Commercial Director.

II. REQUIREMENT

 • University graduate or higher education.
 • Good at English Communication
 • Proficient in Microsoft Office
 • Having experience in working and understanding in the field of e-commerce, online services, information technology... at large-scale companies.
 • Ability to develop partnerships with Companies in the online business ecosystem in Vietnam and internationally.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit