Điều phái viên tại SGN - Dispatcher in SGN

Salary: 10,000,00020,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Operations Control Center

Deadline: 25/11 — 25/12/2021

Job Description

I. Vai trò và trách nghiệm (Roles and Responsibilites)

 • Thu thập các thông tin: lịch bay, tàu bay, tổ bay, tải thương mại, thời tiết, NOTAM và các thông tin khai thác khác liên quan đến chuyến bay để chuẩn bị kế hoạch bay (Collecting information: flight schedule, aircraft, flight crew, commercial load, weather, NOTAM and other operational information related to flight to prepare flight plan).
 • Điều phái chuyến bay: chuẩn bị kế hoạch bay OFP và các thông tin đặc biệt liên quan đến chuyến bay, trao đổi thông tin với Điều phái viên tại OCC để briefing với tổ lái (Flight dispatch: prepare OFP flight plan and special flight-related information, exchange information with the dispatcher at OCC for briefing with the flight crew).
 • Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng thời tiết, NOTAM, tàu bay và các hạn chế khác trong khi thực hiện chuyến bay; báo cáo cấp trên; giữ liên lạc và thông báo cho tổ lái khi có các tình huống bất thường xảy ra (Regularly monitor and update weather conditions, NOTAM, aircraft and other restrictions during flight; superior reporting; keep in touch and notify the crew when unusual situations occur).
 • Hỗ trợ công việc cho trưởng nhóm dưới sự kiểm tra của trưởng nhóm (Support the work of the team leader under the supervision of the team leader).

II. Mô tả công việc (Job Description)

 • Theo dõi và xây dựng kế hoạch bay cho các chuyến bay, theo dõi tình trạng kỹ thuật máy bay khai thác (Monitor and develop flight plans for flights, monitor technical status of operational aircraft)
 • Liên hệ với các cơ quan khí tượng sân bay, cơ quan quản lý NOTAM, nhà cung cấp dịch vụ thông báo bay bổ sung cập nhật tài liệu lien quan đến khai thác chuyến bay (Liaise with airport meteorological authorities, NOTAM management agencies, flight information service providers to supplement and update documents related to flight operations)
 • Theo dõi, giám sát chuyến bay (Flight tracking and monitoring)
 • Thay đổi, lập lại CFP khi cần thiết (Change, repeat CFP when necessary)
 • Trợ giúp tổ lái trong quá trình làm nhiệm vụ (Assist the crew during the mission)
 • Cảnh báo, khuyến cáo khi có các thông tin bất thường ảnh hưởng đến khai thác chuyến bay (Warnings and recommendations when there is unusual information affecting flight operations)
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo (Perform other tasks as assigned by leaders).

III. Yêu cầu (Requirements)

 • Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên (Bachelor’s dregee or higher)
 • Có bằng Điều phái viên của Cục HK (Holds a diploma as a dispatcher of the Aviation Department)
 • Năng lực tiếng Anh tốt, tương đương TOEIC 600 trở lên (Good English ability at least 600 TOEIC band score)
 • Ít nhất 2 năm làm về điều phái bay (At least 2 years working in flight dispatch)
 • Chịu được áp lực công việc, có thể phải làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính (Can withstand work pressure, may have to work all day off, outside office hours)
 • Chấp nhận điều động, tăng ca theo yêu cầu của công việc (Accept dispatching, overtime according to the requirements of the job)
 • Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới, áp lực công việc cao (Ability to adapt to new working environment, high work pressure)
 • Kỷ luật, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc (Discipline, agile, proactive at work)
 • Tiếp thu các kiến thức hàng không mới (Acquiring new aviation knowledge)
 • Thành thạo kỹ năng văn phòng (Proficient in office skills)
 • Kỹ năng viết và chỉnh sửa nội dung tài liệu (Proficient in office skills)
 • Khả năng tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình hàng không (Ability to strictly comply with aviation regulations and procedures)
 • Nhận thức tốt các vấn đề an toàn an ninh hàng không (Good awareness of aviation safety and security issues)

IV. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)

 • Mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Competitive salary with full insurance).
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động, thân thiện (Working in an airline with a dynamic, international and friendly environment).
 • Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp (Many career development opportunites).
 • Được hưởng chính vé máy bay, nghỉ dưỡng cho bản thân và gia đình. (Flight tickets for you and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit