COM HAN - Trưởng nhóm Phát triển bán Miền Bắc (Northern Sale Teamleader)

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales

Deadline: 25/09 — 28/11/2020

Job Description

JOB DESCRIPTION

 • Chịu trách nhiệm KPI doanh số từ các vùng miền, bộ phận được giao
 • Phụ trách các nhân sự được giao nhằm bảo đảm KPI được giao
 • Đào tạo, huấn luyện, kèm cặp nhân viên, tuyển dụng,…
 • Đầu mối triển khai các công việc cho bộ phận/phòng ban của mình
 • Đại diện cho bộ phận của mình tham gia các Sự kiện, Dự thảo chính sách,…
 • Đề xuất các chính sách, quy trình nhằm thúc đẩy KD
 • Quản lý Danh mục đại lý, đối tác trong vùng miền, bộ phận được giao
 • Thực hiện các báo cáo, phân tích, đề xuất định kỳ gửi ban lãnh đạo
 • Thực hiện việc site visit, khảo sát thị trường, đại lý,…nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho BAV

🔧 General Requirements

 • Tốt nghiệp ĐH Chính quy các chuyên ngành kinh tế.
 • Kinh nghiệm quản lý đại lý trong lĩnh vực hàng không hoặc KS-DL-Vui chơi giải trí: TP: 03 năm; PP: 1.5 năm trở lên
 • Kinh nghiệm triển khai bán hàng, MKT,… phạm vi cả một vùng/miền
 • Khả năng phân tích kinh doanh, thị trường tốt
 • Khả năng truyền thông, đào tạo, huấn luyện tốt
 • Kỹ năng quản lý nhân viên tốt. Trung thực, có sức khỏe tốt
 • Tiếng anh thành thao cho giao tiếp, đàm phán (TOIEC > 600 hoặc tương đương)

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit