COM HAN - Chuyên viên IT - Quản trị hệ thống Thương mại (SCC System Executive)

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: System & Space Control Center

Deadline: 08/10 — 21/11/2020

Job Description

Vai trò vị trí:

 • Quản trị hệ thống đặt chỗ của Bamboo Airways.
 • Nghiên cứu đề xuất phát triển chức năng mới của hệ thống phục vụ yêu cầu kinh doanh.
 • Ưng dụng CNTT để phục vụ công việc.

Mô tả công việc:

 • Hiểu rõ các chức năng hệ thống IFLY/AIM để áp dụng trong công việc
 • Xử lý lỗi phát sinh của hệ thống
 • Đề Xuất phát triển các chức năng mới của hệ thống theo Y/C kinh doanh
 • Thống kê và xử lý dữ liệu, làm các báo cáo thường lệ
 • Lập trình ứng dụng phục vụ công việc của SCC

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học về các ngành: CNTT
 • Có kinh nghiệm về lập trình, quản lý dữ liệu
 • Có kinh nghiệm về Hàng không.
 • TOEIC từ 550 trở lên.
 • Ưu tiên NAM

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit