Chuyên viên Trung tâm Kiểm soát chỗ (phụ trách Kiểm soát giá) - Space control Center Officer (Price control)

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sale Support Division

Deadline: 11/11 — 09/12/2022

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm soát giá và điều kiện được cập nhật trên hệ thống các thị trường phụ trách;
 • Tìm hiểu khả năng xử lý giá của các hệ thống GDS (hệ thống phân phối toàn cầu);
 • Phối hợp với nhóm cập nhật giá để sửa lỗi cập nhật nếu có;
 • Chịu trách nhiệm quy hoạch tổ chức công tác kiểm soát giá cập nhật trên hệ thống;
 • Thử nghiệm đặt chỗ tính giá/hoa hồng/phụ thu sau khi cập nhật trên hệ thống;
 • Đào tạo/ hướng dẫn các GSA (Tổng Đại lý hàng hoá)/Đại lý liên quan đến nguyên tắc xử lý giá trên các GDS.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Hàng không, Kinh tế, Thương mại, Vận tải;
 • Tiếng anh tốt (TOEIC > 700);
 • Có kiến thức cơ bản về ngành Hàng không;
 • Thành thạo về đặt giữ chỗ vé máy bay;
 • Thành thạo kiểm tra giá và điều kiện trên hệ thống các GDS ( Sabre, Infini, Abacus…);
 • Có kinh nghiệm kiểm soát giá hiển thị trên hệ thống và phát hiện lỗi sai của hệ thống so với quy định triển khai;

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

(English Below)

 

I. JOB DESCRIPTION

 • Controlling price display and ticket condition on the system in charge;
 • Researching the price processing capabilities of GDSs (Global Distribution Systems);
 • Coordinate with fare filing team to fix update errors if any;
 • Responsible for planning, organizing the updated price control on the system;
 • Auditing fare price/commission/surcharge after updating on the system;
 • Training/instructing GSAs (General Sales Agents)/Agents regarding the principles of fare handling on GDSs.

II. JOB REQUIREMENTS

 • University graduates majoring in Aviation, Economics, Commercial, Transport;
 • Good English (TOEIC > 700);
 • Basic knowledge of aviation industry;
 • Proficient in airline booking and ticketing;
 • Proficient in Auditing Fares and Conditions of GDSs;
 • Experience in price display controlling on the system and detecting system errors compared to the implementation regulations;

III. EMPLOYMENT BENEFITS

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth
Trình độ học vấn (Education)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Mức lương mong muốn (Salary Expectation)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit