Chuyên viên trực Briefing - Briefing Officer

Salary: Negotiable

Location: Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC

Department: Cabin Crew Division

Deadline: 03/08 — 21/08/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Đảm bảo, duy trì  hàng ngày công tác briefing cho tổ bay theo quy định;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

II. Mô tả công việc

 • Cập nhật, cung cấp phiếu thông tin bay, thông tin đặc biệt của mỗi chuyến bay cho tổ tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trước mỗi chuyến bay;
 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định, quy trình của các tổ tiếp viên, cá nhân tiếp viên tại khu vực họp chuẩn bị trước chuyến bay (họp briefing). Đảm bảo tổ tiếp viên đủ, đúng cơ cấu, tuân thủ đúng về quy định tiêu chuẩn hình ảnh, đủ giấy tờ, tài liệu chuyến bay;
 • Xử lý và cập nhật vào hệ thống các trường hợp vi phạm quy định của Tiếp viên Hàng không, phối hợp với phòng Kế hoạch tổ bay để thay thế Tiếp viên Hàng không trong trường hợp bất thường;
 • Cấp phát đồng phục, các giấy tờ cần thiết cho Tiếp viên Hàng không, đảm bảo Tiếp viên Hàng không nhận đúng, đủ và hỗ trợ sửa chữa, khắc phục các lỗi nếu có;
 • Quản lý, phân loại, lưu trữ tài liệu  sau chuyến bay của văn phòng theo quy định;
 • Hỗ trợ các công việc văn phòng, đề xuất văn phòng phẩm, đồ dùng cho Đoàn Tiếp viên, Tiếp viên Hàng không... và các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

III. Yêu cầu về năng lực

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên hành chính hoặc tương đương
 • Thành thạo tin học văn phòng;
 • Tiếng anh tốt (tương đương TOEIC 650 trở lên);
 • Chịu được áp lực công việc;
 • Có thể làm ca/kíp.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

(English caption below)

I. Roles and responsibilities

 • Ensure, maintain daily briefing for Cabin Crew as regulations;
 • Perform other duties as assigned by superiors.

II. Job Description

 • Update and provide flight information slips and special information of each flight for Cabin Crew to perform their duties before each flights;
 • Inspect and supervise the observance of regulations and procedures by Cabin Crew at the pre-flight preparation meeting area (briefing meeting). Ensure that the Flight Crew has enough, correct structure, and compliance with regulations on appearence standards, enough papers and flight documents;
 • Handle and update the system on cases of violation of regulations, coordinate with the Crew Rostering Department to replace flight attendants in unusual cases;
 • Allocate uniforms and necessary documents, ensure that Cabin Crew receive them correctly and sufficiently and assist in repairing and overcoming errors, if any;
 • Manage, classify and store documents after each flight of the office in accordance with regulations;
 • Support office work, propose stationery, supplies for the Cabin Crew Division.

III. Qualifications & Requirements

 • Graduated from college or higher;
 • Experience working in an administrative position or equivalent;
 • Proficient in Microsoft Office;
 • Good English (TOEIC from 650 or equivalent);
 • Able to work under pressure;
 • Can work in shift.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth *
Trình độ học vấn (Education)
Thu nhập mong muốn/ Expected Salary  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit