Chuyên viên Quản trị Hệ thống - System Administration Specialist

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology Division

Deadline: 11/05 — 15/06/2022

Job Description

I. Mô tả công việc

 • Quản trị, vận hành và đảm bảo hoạt động hệ thống công nghệ thông tin được giao.
 • Phối hợp với đối tác cung cấp giải pháp trong việc triển khai và xử lý các vấn đề (lỗi, sự cố) trong quá trình vận hành.
 • Xây dựng giải pháp, quy trình về vận hành, xử lý sự cố các hệ thống được giao.
 • Nghiên cứu tài liệu về hệ thống bằng tiếng Anh để tối ưu công việc.
 • Làm các công việc được giao từ lãnh đạo trực tiếp.

II. Yêu cầu về năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành thuộc Khối kĩ thuật là 1 lợi thế;
 • Tiếng Anh khá, TOEIC ≥ 600;
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về Quản trị hệ thống CNTT;
 • Ham học hỏi, chủ động nghiên cứu các lĩnh vực về CNTT, có thể làm ngoài giờ theo yêu cầu của công ty.

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế ;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp ;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts. 

 

(English below)

 

I. Job Description

 • Administer, operate and ensure the operation of the assigned IT system.
 • Coordinate with partners to provide solutions in deploying and handling problems (errors, incidents) during operation.
 • Develop solutions and procedures for the operation, troubleshoot the assigned systems.
 • Research system documentation in English to optimize work.
 • Do the assigned tasks from direct leadership.

II. Qualification & Requirements

 • University graduate or higher, majors in Technical is an advantage;
 • Good at English, TOEIC ≥ 600;
 • At least 01 year of experience in IT System Administration;
 • Eager to learn, actively research in IT fields, able to work overtime as required by the company.

III. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit