Chuyên viên Quản trị dữ liệu nhân sự - HR Data Administration Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources Division

Deadline: 15/05 — 05/06/2023

Job Description

I. Mô tả công việc

 • Phát triển, triển khai và duy trì Hệ thống thông tin nhân sự với việc thu thập, truy xuất, truy cập và sử dụng thông tin đồng nghiệp cho các hoạt động và kế hoạch của bộ phận nhân sự;
 • Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận nội bộ có liên quan hoặc đối tác nhằm xây dựng và phát triển hệ thống, phần mềm quản trị nhân sự phù hợp với việc vận hành tại từng thời điểm, sau đó hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm nhân sự;
 • Phối hợp với các bên để cập nhật, chính sửa dữ liệu nhân sự, thực hiện các báo cáo khi cần, đồng thời là đầu mối cung cấp dữ liệu đến các Đơn vị trong và ngoài công ty theo quy định hiện hành của Hãng;  
 • Phát triển và thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến dữ liệu nhân sự (dashboards, scorecards,…);
 • Nghiên cứu, phân tích, trình bày dữ liệu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nội dung công việc được giao.

II. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Nhân sự, Luật, Tài chính kế toán, Quản trị hệ thống hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Từ 1-3 năm kinh nghiệm liên quan đến Nhân sự, phân tích tài chính hoặc quản trị dữ liệu
 • Tiếng Anh khá, tương đương TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương;
 • Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt Excel;
 • Có kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu, định hướng, xử lý vấn đề.

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Job Description

 • Develop, implement and maintain a Human Resources Information System with the collection, retrieval, access and use of colleague information for HR department activities and plans;
 • Support and coordinate with relevant departments or partners to build and develop human resource management software and systems suitable to the operation at each time, then support users to use use software personnel;
 • Coordinate with parties to update and correct personnel data, make reports when needed, and act as a focal point to provide data to units inside and outside the company in accordance with the Company‘s current regulations;
 • Develop and execute periodic and ad hoc reports related to HR data (dashboards, scorecards,...);
 • Research, analyze, present data;
 • Perform other tasks according to the assigned duties.

II.  Requirements

 • University graduate or above majoring in Human Resources, Law, Finance and Accounting, System Administration or related majors;
 • 1-3 years of experience related to Human Resources, financial analysis or data governance;
 • Good English, TOEIC from 500 or equivalent;
 • Proficient in Microsoft Office, especially Excel;
 • Skilled in analysis, data processing, orientation, problem solving.

III.  Employment Benefits 

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit