[BAMBOO AIRWAYS] Chuyên viên Quản trị Dữ liệu Nhân sự - HRIS

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources

Deadline: 01/08 — 15/08/2020

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

 • Là đầu mối trực tiếp quản lý & vận hành công tác quản trị dữ liệu nhân sự bao gồm: Lưu trữ hồ sơ nhân sự (bản cứng, file mềm); File dữ liệu nhân sự (Excel / Hệ thống phần mềm Nhân sự);
 • Chủ động rà soát dữ liệu Nhân sự, đề xuất các phương án nâng cao chất lượng trong công tác quản trị dữ liệu nhân sự.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia triển khai dự án phần mềm Nhân sự;
 • Hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm nhân sự;
 • Kiểm soát dữ liệu nhân sự. Đảm bảo dữ liệu đủ, đúng và kịp thời;
 • Đầu mối chính làm việc với các Đơn vị/ Bộ phận về các vấn đề dữ liệu và phần mềm nhân sự;
 • Thực hiện các Báo cáo phân tích dữ liệu nhân sự định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm;
 • Cung cấp dữ liệu nhân sự theo yêu cầu của các Phòng/ Ban;
 • Thực hiện các báo cáo phân tích nhân sự chuyên sâu theo yêu cầu quản trị.
 • Các công việc khác khi được phân công

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức quản trị nhân sự
 • Tiếng Anh & CNTT: Đọc hiểu tài liệu thuộc nghiệp vụ phụ trách
 • Kỹ năng: Chủ động trong công việc, phân tích, dự đoán & giải quyết vấn đề, biết phối hợp làm việc nhóm tốt
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm nhân sự

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit