Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology

Deadline: 15/10 — 15/11/2020

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Cài đặt, cấu hình, quản trị hệ thống Oracle Database, MS SQL Server và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.
  • Troubleshooting các hệ thống Oracle Database, MS SQL Server…
  • Cấu hình sao lưu, phục hồi Oracle Database và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.
  • Cập nhật, nâng cấp các bản Patch cho các hệ thống Oracle Database.

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm công tác quản trị các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, UV có thêm kinh nghiệm MsSQL, Postgresql; Mariadb là lợi thế.
  • Có kinh nghiệm về cấu hình và quản trị hệ thống lớn cluster, cân bằng tải là lợi thế.
  • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống Unix, Linux, Windows… là lợi thế.
  • Sử dụng, đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
  • Ưu tiên các ứng viên đã có chứng chỉ chuyên sâu về lĩnh vực cơ sở dữ liệu của các hãng Oracle, MsSQL; Ứng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí quản trị CSDL (DBA) đối với các hệ thống lớn, quan trọng.
  • Có khả năng hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn cao, sẵn sàng làm thêm giờ theo yêu cầu, có tinh thần trách nhiệm, phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit