Chuyên viên Quản lý Tài chính - Financial Management Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Finance Division

Deadline: 15/09 — 15/10/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Lập các báo cáo quản trị;
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách công ty;
 • Xây dựng các định mức chi phí, đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án;
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh phục vụ hoạt động huy động vốn của công ty.

II. Mô tả công việc

 • Lập các báo cáo quản trị và đánh giá phân tích tình hình hoạt động của các phòng ban chức năng và của toàn công ty;
 • Thẩm định hiệu quả đường bay, chính sách giá cho các chặng bay, các hợp đồng khai thác thương mại;
 • Xây dựng các mô hình tài chính và kế hoạch tài chính phục vụ các hoạt động huy động vốn của Công ty;
 • Hướng dẫn, rà soát và tổng hợp kế hoạch ngân sách hoạt động định kỳ theo tháng, quý, năm của các Đơn vị và Công ty;
 • Theo dõi và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện ngân sách của các đơn vị và Công ty;
 • Đánh giá, thẩm định và đóng góp ý kiến dưới góc độ tài chính (chi phí, hiệu quả, điều kiện thanh toán và dòng tiền, thuế…) đối với các hợp đồng và dự án được phân công.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế,...
 • Có 03-05 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương;
 • Có chứng chỉ ACCA, CMA, CPA là 1 lợi thế;
 • Sử dụng thành thạo công cụ vi tính văn phòng (đặc biệt là Excel)
 • Sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English Below

 

I. Roles and responsibilities

 • Prepare management reports;
 • Develop company budget plan;
 • Develop cost norms, measure the performance of projects;
 • Develop a business plan to serve the company‘s capital raising activities.

II. Job Description

 • Prepare management reports, evaluate and analyze the operation of functional departments and the whole company;
 • Evaluate the effectiveness of flight routes, pricing policies for flight sectors, commercial exploitation contracts;
 • Build financial models and financial plans for the Company‘s capital raising activities;
 • Guide, review and summarize monthly, quarterly and yearly operating budget plans of the Units and the Company;
 • Monitor and periodically report on the implementation of the budget of the units and the Company;
 • Evaluate, appraise and give opinions from a financial perspective (cost, efficiency, payment conditions and cash flow, tax, etc.) for assigned contracts and projects;
 • Perform other tasks as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University graduate or above majoring in Finance, Accounting, Auditing, Economics,...
 • 03-05 years of working experience in similar positions;
 • Having ACCA, CMA, CPA certificates is an advantage;
 • Proficient in MS tools (especially Excel);
 • Use English effectively at work.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Salary expectation  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit