[BAMBOO AIRWAYS] Chuyên viên Quan hệ Lao động - ER

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources

Deadline: 01/08 — 21/08/2020

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

 • Là đầu mối trực tiếp phụ trách các công tác liên quan tới Quan hệ Lao động tại Công ty

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng, chuẩn hóa hệ thống Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động.
 • Tổ chức truyền thông, huấn luyện Nội quy Lao động, Chính sách Nhân sự, Quy chế, Văn hóa Doanh nghiệp;
 • Kiểm soát tính tuân thủ các quy định, chính sách, nội quy lao động của Công ty liên quan tới công tác Nhân sự;
 • Tham gia hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hòa giải khi có các vấn đề nhân sự phát sinh.
 • Thực hiện thủ tục xử lý các tranh tụng lao động khẩn cấp - xử lý khủng hoảng thông tin.
 • Tư vấn và hỗ trợ tất cả các bộ phận về các vấn đề quan hệ lao động để đảm bảo quản lý hiệu quả, bao gồm: hành động khắc phục, xử lý kỷ luật, khiếu nại, vấn đề hiệu suất và chấm dứt.
 • Tham gia Đánh giá hiệu quả làm việc và năng lực của nhân viên để nắm được tâm tư, nguyện vọng của CBCNV nhằm xây dựng các kế hoạch trong công tác quan hệ lao động.

III. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Luật
 • Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Am hiểu Luật lao động, Luật BHXH, Luật Thuế TNCN và các văn bản Pháp luật có liên quan
 • Trình độ Tiếng Anh: Giao tiếp tốt các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống & giải quyết vấn đề linh hoạt

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit