Chuyên viên phòng Giá và Quản trị doanh thu - Pricing and Revenue Management Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Corporate Planning Division

Deadline: 28/02 — 31/03/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Thực hiện các nghiệp vụ được yêu cầu thuộc phạm vi công tác Giá cước và kỹ thuật file giá;
 • Tham mưu cho các cấp quản lý trực tiếp Trưởng/phó phòng các vấn đề về Giá và Hợp tác Interlines.

II. Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược giá áp dụng cho các kênh phân phối (Phòng vé, Call Center, đại lý truyền thống, đại lý trực tuyến...);
 • Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược giá theo thị trường bán (point of sales) và phân thị khách hàng (khách lẻ, khách đoàn v.v);
 • Chịu trách nhiệm thu thập, đánh giá, phân tích chiến lược giá của các hãng đối thủ đang khai thác cùng đường bay trên thị trường và đề xuất các phương án ứng phó; 
 • Phối hợp cùng Phòng sản phẩm để xây dựng các sản phẩm combo, package với đối tác khách sạn, đối tác công ty du lịch;
 • Chịu trách nhiệm quy hoạch hạng đặt chỗ, fare basis, giá và kiểm soát việc nhập dữ liệu tương ứng vào hệ thống chủ (PSS);
 • Chịu trách nhiệm thực hiện kê khai giá cước nội địa cho Cục Hàng không dân dụng; Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương; hoặc đệ trình giá lên các nhà chức trách nước ngoài khi mở đường bay quốc tế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh,...;
 • Giao tiếp Tiếng Anh tốt;
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ đào tạo của IATA về Ticketing, kiến thức về hệ thống quản trị và phân phối giá cước như ATPCO, Infare, AirPrice...;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word,...).

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ.
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế.
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Complete required task within Pricing responsibility;
 • Advise line managers on pricing and interlines corporation issues.

II. Job Description

 • Develop pricing stratgies applicable for distribution channels (ticket office, Call Center, traditional agent, online agent...;
 • Develop pricing stratgies for each point of sales and type of passengers (FIT, Group,...);
 • Responsible for collecting, evaluating and analyzing pricing strategies of rival airlines operating on the same route in the market and proposing response plans;
 • Coordinate with Product Development Department to build combo, package products with hotel partners and travel agencies;
 • Responsible for planning booking class, fare basis, price and controlling corresponding data entry into master system (PSS);
 • Responsible for declaring domestic fares to the Civil Aviation Administration; Competition Administration Department – Ministry of Industry and Trade; or submit prices to foreign authorities when opening international routes.
 • Perform other tasks as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University degree or above majoring in Economics, Business Administration,...;
 • Good English communication;
 • Preference will be given to candidates with IATA training certificates on Ticketing, knowledge of tariff management and distribution systems such as ATPCO, Infare, AirPrice...;
 • Fluent in MS tools (Excel, Word,...).

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Salary expectation  *
Expected on-board date
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit