Chuyên Viên Phòng Giá và Quản Trị Doanh Thu – Pricing and Revenue Management Officer

Salary: 8,000,00015,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Corporate Planning Division

Deadline: 21/11 — 18/12/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Xây dựng chiến lược giá thúc đẩy doanh thu đường bay;
 • Quy hoạch và định vị giá của Bamboo Airways trên thị trường Hàng Không.

II. Mô tả công việc

 • Xây dựng chiến lược giá và điều kiện giá nhằm tối ưu hóa doanh thu dựa trên việc Đánh giá phân tích Thông tin thị trường, Thông tin đối thủ cạnh tranh; Đánh giá hiệu quả bảng giá được phân công;
 • Phối hợp với Ban Kinh Doanh, Ban Thương Mại Điện Tử, Ban Marketing để triển khai các Chương trình thúc đẩy doanh thu đường bay, Chương trình Combo kết hợp, Thẻ trả trước, Voucher đồng giá và các sản phẩm khác liên kết với vé máy bay,...
 • Kê khai giá cước cho Nhà chức trách như Cục Hàng Không, Cục Quản lý cạnh tranh và là đầu mối thông tin cập nhật văn bản quy định liên quan đến giá từ Nhà chức trách;
 • Cài đặt các thông số liên quan đến giá & điều kiện giá, thuế phí, phụ thu,... trên hệ thống đặt giữ chỗ theo quy hoạch của Phòng Giá và Quản trị doanh thu hoặc thông lệ quốc tế;
 • Phối hợp với các đơn vị IT phát triển các tính năng hệ thống, ứng dụng hỗ trợ công tác điều hành bán, đặt giữ chỗ;
 • Phối hợp với Ban Kinh Doanh trong công tác đàm phán giá với các hãng hàng không và xây dựng hợp tác quốc tế; phát triển hệ thống giá của Bamboo Airways trên hệ thống phân phối toàn cầu;
 • Tham gia công tác đào tạo, triển khai Fares & Ticketing cho các đơn vị trong Bamboo Airways;
 • Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

III. Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại,...
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt;
 • Sử dụng thành thạo Word, PowerPoint, đặc biệt là Excel và phân tích báo cáo Excel;
 • Nhạy bén và có kỹ năng tốt trong việc xử lý số liệu;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch/hàng không/kinh doanh trực tuyến;
 • Có hiểu biết về ngành Hàng Không là một lợi thế.

IV. Quyền lợi 

 • Mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong hãng hàng không với môi trường quốc tế năng động, thân thiện;
 • Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
 • Được hưởng chính vé máy bay, nghỉ dưỡng cho bản thân và gia đình.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Build a pricing strategy to boost revenue on flights;
 • Plan and price Bamboo Airways in the aviation market.

II. Job Description

 • Develop pricing strategies and pricing conditions to optimize revenue based on the analysis of market information, and competitor information,…; Evaluating the effectiveness of the assigned list;
 • Coordinate with Business Department, E-Commerce Department, Marketing Department to deploy programs to promote revenue of flights, Combo Programs, Prepaid Cards, Same price vouchers and other products associated with tickets plane,...
 • Declare freight rates to Authorities such as the Civil Aviation Authority of Vietnam, and the Department of Competition Administration and be the focal point for updating information on price-related regulatory documents from the Authorities;
 • Set parameters related to prices & price conditions, taxes, fees, and surcharges,… on the reservation system according to the planning of the Department of Pricing and Revenue Administration or international practices;
 • Coordinate with IT units to develop system features and applications to support sales and reservation operations;
 • Coordinate with the Sales Department to negotiate prices with airlines and build international cooperation; developing Bamboo Airways’ pricing system on the global distribution system;
 • Participate in training and deploying Fares & Ticketing for units in Bamboo Airways.
 • Perform other tasks as assigned by superiors.

III. Requirements

 • Candidates graduated from University majoring in Economics, Commerce, Administration,….
 • Good English;
 • Proficient in using Word, PowerPoint, especially Excel, and analyzing Excel reports.
 • Good skills in data processing;
 • Preference candidates with working experience in similar positions or in the fields of Tourism/Aviation/Online Sales;
 • Knowledge of the aviation industry is an advantage.

IV. Employment Benefits

 • Competitive salary with full insurance;
 • Working in an airline with a dynamic, international, and friendly environment;
 • Many career development opportunities;
 • Flight tickets for you and your family.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit