Chuyên viên Phòng Chương trình kế hoạch Bảo dưỡng - Maintenance Program and Contract Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Technical Division

Deadline: 01/05 — 31/05/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm 

 • Xây dựng và cập nhật các chương trình bảo trì
 • Theo dõi và thực hiện các yêu cầu của hợp đồng Cho thuê/Bảo dưỡng Máy bay 

II. Mô tả công việc

 • Tham gia xây dựng các Chương trình Bảo dưỡng cho Đội tàu bay của BAV trên cơ sở MPD, các yêu cầu của Cơ quan quản lý và Máy bay/Sản xuất linh kiện... thỏa mãn yêu cầu của Cục HKVN, FAA, ..
 • Theo dõi và cập nhật các tài liệu bảo trì, Thời gian/Tuổi thọ Giới hạn Yêu cầu bộ phận, ALS, Sửa đổi/Cấu hình, Độ tin cậy
 • Liên hệ với nhà sản xuất để báo cáo chương trình bảo trì
 • Phối hợp để triển khai các Chương trình Bảo trì, Độ tin cậy
 • Giám sát và thực hiện yêu cầu hợp đồng cho thuê/bảo trì máy bay

III. Yêu cầu về năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật: Cơ khí, Điện, Điện tử và Viễn thông
 • Hoàn thành ít nhất 2 chứng chỉ: (Basic,Genfarm,Type Rating or BTC approvedselftraining program)
 • Ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí công việc hoặc tương đương
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, có chứng chỉ Toiec 550 hoặc tương đương 

III. Chế độ đãi ngộ 

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

English Below

I. Roles and Responsibilities

 • Build and update maintenance programs
 • Follow up and fulfill the requirements of the Aircraft Lease/Maintenance contract

II. Job description

 • Participating in the development of Maintenance Programs for BAV‘s fleet on the basis of MPD, the requirements of the Management Authority, and Aircraft/Components Manufacturing... satisfying the requirements of CAAV, FAA,.
 • Monitor and update maintenance documents, Time/Life Limits Parts Requirements, ALS,
 • Modifications/Configurations, Reliability
 • Contact manufacturer to report maintenance program
 • Coordinate to implement Maintenance, Reliability Programs
 • Monitor and fulfill lease/maintenance contract requirements

III. Competency requirements

 • Graduated from University with majors: Aerospace Engineering, Engineering: Mechanical, Electrical, Electronics, and Telecommunications
 • Complete at least 2 certificates: (Basic, Genfarm, Type Rating or BTC-approved self-training program)
 • At least 01 years in the position of work or equivalent
 • Ability to read and understand English documents have a certificate of Toiec 550 or equivalent

III. Remuneration

 • Enjoy a competitive salary with full insurance scheme;
 • Working in a dynamic, international environment;
 • Many training and career development opportunities;
 • Enjoy free flight tickets and deals for the family.

 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit