Chuyên viên Phát triển tổ chức - Organization Development Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources Division

Deadline: 01/04 — 30/04/2023

Job Description

I. Mô tả công việc

 • Tham gia vào các công tác xây dựng cơ cấu tổ chức công ty, hệ thống chức danh, cấp bậc, chế độ chính sách đãi ngộ, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc;
 • Thực hiện các chương trình phát triển năng lực: đánh giá năng lực và xác định lộ trình phát triển nghề nghiệp, quy hoạch cán bộ nguồn, quản lý toàn bộ hệ thống quản lý năng lực theo phân cấp; thực hiện các chương trình khảo sát nhân sự, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển, sắp xếp nhân sự phù hợp (bổ nhiệm, miễn nhiệm);
 • Xây dựng công cụ và quản trị hiệu suất công việc, theo dõi, đánh giá và phân tích kết quả đánh giá công việc, đề xuất các giải pháp tối ưu và nâng cao năng suất lao động thông qua kết quả quản trị thành tích;
 • Tổng hợp, phân tích hệ thống báo cáo quản trị nhân sự, nghiên cứu xu hướng thị trường lao động phục vụ hoạch định nguồn nhân lực và các quyết định quản trị chung;
 • Phối hợp với các Đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện các chương trình, chiến dịch hoạt động để nâng cao các giá trị văn hóa của tổ chức, nâng cao sự gắn kết của đội ngũ và tạo môi trường làm việc tích cực;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

II. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Từ 1-3 năm kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức, xây dựng các chính sách chế độ đãi ngộ nhân sự;
 • Tiếng Anh tốt, TOEIC> 600 điểm hoặc tương đương;
 • Thành thạo Microsoft Office;
 • kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Job Description

 • Participating in the construction of the company‘s organizational structure, the system of titles, ranks, remuneration policies, and performance evaluation system;
 • Implement capacity development programs: assess capacity and determine career development roadmap, plan human resources, manage the entire capacity management system according to decentralization; conducting personnel survey programs, thereby developing appropriate personnel development and arrangement plans (appointment, dismissal);
 • Build tools and manage work performance, monitor, evaluate and analyze job evaluation results, propose optimal solutions and improve labor productivity through performance management results;
 • Synthesize and analyze the human resource management reporting system, research labor market trends for human resource planning and general management decisions;
 • Coordinate with relevant units to develop and implement programs and campaigns to enhance organizational cultural values, improve team cohesion and create a positive working environment;
 • Perform other tasks as requested by superiors.

II.  Requirements

 • University graduate or higher majoring in Human Resources, Law or related majors;
 • From 1-3 years of experience in building organizations, formulating policies and remuneration regimes for personnel;
 • Good English, TOEIC > 600 points or equivalent;
 • Proficient in Microsoft Office;
 • Good communication and presentation skills;
 • Teamwork skill.

III.  Employment Benefits 

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Thu nhập mong muốn (Expected Salary)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit