CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN MẠNG BAY

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Network Planning

Deadline: 26/06 — 26/07/2020

Job Description

I. VAI TRÒ VỊ TRÍ

Phát triển và quản trị mạng đường bay, đảm bảo hiệu quả và theo đúng định hướng phát triển của công ty.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Theo dõi tình hình thị trường, tập quán khách hàng, các động thái cạnh tranh của đối thủ;
  • Theo dõi, đề xuất các thay đổi về sản phẩm, tải cung ứng trên thị trường, mạng đường bay phụ trách, đảm bảo hiệu quả chung cho toàn mạng bay;
  • Xây dựng kế hoạch vận tải hàng không cho thị trường, đường bay phụ trách;
  • Nghiên cứu, kiến nghị xin phê duyệt và triển khai kế hoạch mở các đường bay mới

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Có khả năng xử lý, phân tích số liệu;
  • Có khả năng phân tích dự báo thị trường, khách hàng
  • Khả năng làm việc dưới áp lực cao
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác quản trị, phát triển mạng bay

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit