Chuyên viên Phát triển Kinh doanh - Business Development Executive

Salary: 15,000,00025,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales Division

Deadline: 20/11 — 17/12/2021

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (JOB DESCRIPTION)

 • Thực hiện các chuyến thăm thường xuyên đến các đại lý, tổng hợp và xử lý các khuyến nghị của đại lý (Perform frequent sale visits to the agents, synthesize and handle the agents‘ecommendations);
 • Hoàn thành KPI chỉ tiêu doanh thu của các chặng bay và đại lý trên thị trường được giao (Complete KPIs of revenue targets of flight routes and agents in the assigned market);
 • Triển khai và thông báo các chính sách bán hàng cho đại lý (chiết khấu, ưu đãi,…); Cập nhật các thay đổi về chính sách sản phẩm, thông tin mới đến hệ thống đại lý bằng tin nhắn, email hoặc điện thoại khi cần (Deploy and inform sales policies for agents (discounts, incentives, etc); Update changes in policies products, new information to the agent system by text, email or phone when required).
 • Hỗ trợ đại lý xử lý các trường hợp phát sinh (địa điểm, giá cả và các vấn đề khác,…); Theo dõi, hỗ trợ bán hàng cho nhóm khách hàng của đại lý và cập nhật thông tin của các đoàn khách(Support agents to handle arising cases (location, price and other problems,...); Follow up, support sales for agents’ groups of customers and update the information of delegations).
 • Đánh giá hiệu quả của chính sách bán hàng hiện tại và bối cảnh chuyên biệt bán hàng của từng đại lý; đề xuất những thay đổi hoặc điều chỉnh thích hợp để tăng khả năng bán hàng của đại lý (Evaluate the efficiency of the current selling policy and the specialized context of selling of each agent; propose appropriate changes or adjustments to increase the agent ‘s ability to sell to the customers);
 • Thu thập thông tin về thị trường như nguồn khách, đường bay cụ thể, các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị ảnh hưởng đến nhu cầu… để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định (Collect information about the market such as the source of passengers, specific flight routes, economic, social and political factors that affect demand... to support leaders in decision making).
 • Đóng góp ý kiến ​​về sản phẩm, giá cả, đường bay, chính sách thương mại và tài chính, v.v. (Contribute opinions on products, prices, flight routes, commercial and financial policies, etc).
 • Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, sự kiện, xúc tiến đầu tư, hợp tác, mở bán (Participate in trade promotion activities, fairs, events, investment promotion, cooperation, sale launch);
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Perform other tasks as assigned by the superiors).

II. YÊU CẦU (REQUIREMENT)

 • Có bằng cử nhân trở lên (Have bachelor’s degree or higher);
 • Tiếng Anh tốt (IELTS 5.0 hoặc TOEIC 600 trở lên) (Good English skills (IELTS 5.0 or TOIEC 600 or higher);
 • Có kinh nghiệm Tiếp thị và Thương mại trong lĩnh vực Hàng không là 1 lợi thế (Prefer candidates that have experience in Marketing and Trade in Aviation areas);
 • Sẵn sàng đi công tác (Willing to go on business trip);

III. QUYỀN LỢI (BENEFIT)

 • Hưởng mực lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit