Chuyên viên Phát triển hệ thống / Phân tích nghiệp vụ

Salary: 5001,000 USD

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: E-commerce Division

Deadline: 29/07 — 28/08/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Phát triển ứng dụng: Trực tiếp tư vấn và phân tích các yêu cầu phát triển từ các đơn vị kinh doanh; Đảm bảo chuyển đổi đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của đơn vị kinh doanh thành các thông số kỹ thuật chức năng;
 • Hỗ trợ người dùng: Hỗ trợ trực tiếp người dùng trong các hoạt động hàng ngày; đảm bảo xử lý các vấn đề của người dùng nhanh nhất có thể để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ.

II. Mô tả công việc

 • Phối hợp với bộ phận Phát triển Sản phẩm và Kinh doanh trực tuyến lập yêu cầu phát triển tính năng mới cho Website và Mobile Apps;
 • Phối hợp với ban CNTT và đối tác phát triển các ứng dụng và chức năng mới cho Website và Mobile apps, tham gia nghiệm thu hệ thống, đánh giá chức năng IBE trong định hướng phát triển thương mại điện tử của BAV;
 • Xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển các chức năng cho Internet Booking Engine;
 • Hỗ trợ quản trị Website đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung;...
 • Quản trị nội dung CMS cho toàn hệ thống theo quy chế phân quyền kiểm soát nội dung trên Website TMĐT và Mobile App;
 • Quản trị cài đặt tracking code cho các tool phân tích hành vi của khách hàng và dùng cho retargeting Marketing (ví dụ Google Analytics);
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Kinh tế, Phân tích kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
 • Có kinh nghiệm làm qua một trong các vai trò sau: Phân tích nghiệp vụ (BA), quản trị dự án CNTT (PM), quản trị hệ thống bán hàng, thương mại điện tử....
 • Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (TOEIC =>500 hoặc tương đương);
 • Thành thạo phần mềm tin học văn phòng và các công cụ chuyên môn phục vụ cho công việc;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán với các đối tác quốc tế.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo trong và ngoài nước và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình & tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

English below

 

I. Roles and Responsibilities

 • Application development: Directly consult and analyze development requirements from business units; Ensure the complete and efficient conversion of business unit‘s requirements into functional specifications;
 • User support: Directly support users in daily activities; ensure to handle user issues as quickly as possible to meet their business needs.

II. Job Description

 • Coordinate with Product Development and Online Sales Department to make requirements to develop new features for Website and Mobile apps;
 • Coordinate with IT Department and partners to develop new applications and functions for Website and Mobile apps, participate in system acceptance test, and evaluate IBE function in BAV‘s E-commerce development orientation;
 • Develop and implement plans to develop functions for the Internet Booking Engine;
 • Support multilingual website administration: Vietnamese, English, Korean, Japanese, Chinese;...
 • Manage CMS content for the whole system according to the regulations on decentralization of content control on E-commerce Websites and Mobile Apps;
 • Administer tracking code settings for tools to analyze customer behavior and use for retargeting Marketing (eg Google Analytics);
 • Perform other duties as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University degree or above majoring in Information Technology, E-commerce, Economics, Business Analytics, or other related majors;
 • Have experience in one of the following roles: Business Analyst (BA), IT project manager (PM), sales system administrator, E-commerce...
 • Able to use English effectively at work (TOEIC => 500 or equivalent);
 • Proficient in office computer software and professional tools for work;
 • Have good communication skills, and the ability to negotiate with international partners.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit