Chuyên viên Phát triển bán thị trường Quốc tế

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales

Deadline: 17/06 — 17/07/2020

Job Description

I. Vai trò vị trí

Xây dựng hệ thống bán và phát triển doanh thu bán của Bamboo Airways tại các thị trường quốc tế

II. Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch bán, điều hành chính sách bán và theo dõi kết quả bán tại thị trường quốc tế của Bamboo Airways đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất
 • Nắm vững tổ chức của hệ thống bán tại tại thị trường quốc tế đề xuất các điều chỉnh cần thiết để tăng cường khả năng cạnh tranh của mạng bán.
 • Phản hồi thông tin của tại thị trường quốc tế giúp thiết kế sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng
 • Định kỳ phân tích các số liệu về tại thị trường quốc tế, tính cạnh tranh, đưa ra định hướng hoặc hỗ trợ thị trường trong việc đưa ra các chính sách bán.
 • Đề xuất, góp ý cho các sản phẩm lịch bay, hợp tác với hãng khác và các sản phẩm bổ trợ khác cho thị trường quốc tế
 • Tham gia các tổ/nhóm, dự án vào những giai đoạn cụ thể theo nhiệm vụ được phân công

III. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại;
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh tốt (Toeic 650 hoặc IELTS 5.0 trở lên)
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Có kỹ năng thuyết trình, phản biện, có kỹ năng xử lý tình huống bất thường, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
 • Nắm bắt được các kỹ năng nghiên cứu, phân tích thị trường và phân tích dữ liệu với Excel và các kỹ năng quản lý hồ sơ cơ bản.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit