Chuyên viên Phát triển bán miền Trung - Central Sales Development Officer

Salary: Negotiable

Location: Văn phòng Đà Nẵng

Department: Sales Division

Deadline: 27/07 — 26/08/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Thực hiện hoạt động phát triển bán tại Thị trường để đạt chỉ tiêu Doanh thu bán được giao.

II. Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch làm việc hàng ngày/tuần/tháng và thực hiện kế hoạch thúc đẩy bán để đạt các chỉ tiêu doanh thu bán được giao;
 • Phát triển kênh bán, mạng bán;
 • Chăm sóc, hỗ trợ hệ thống bán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Đề xuất chính sách, chương trình bán cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở báo cáo thông tin thị trường;
 • Tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại, trade markerting. Triển khai các chương trình bán, chính sách bán đến hệ thống bán…;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Hàng không, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Du lịch,...;
 • Tiếng Anh khá, TOEIC 500 hoặc tương đương;
 • Tối thiểu 01 năm làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh, Hàng không, Du lịch, Khách sạn…
 • Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel,...).

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình & tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Carry out sales development activities in the market to achieve the assigned sales target.   

II. Job Description

 • Conduct the daily/weekly/monthly sales plan and execute the boosting up sales plan to gain the KPIs assigned;
 • Develop sales channels & sales network;
 • Take care and support sales system and build good relationships with clients;
 • Propose the sales policies, direct and indirect competitive selling program on the basis of market information reports;
 • Organize the trade promotion activities, trade markerting. Deploy the sales campaigns and sales policies to the sales system…;
 • Perform other tasks as assigned by superiors.

III. Requirements

 • University graduate or higher majoring in Aviation, Economics, Commerce, Business Administration, Tourism,...;
 • Good English, TOEIC 500 or equivalent;
 • At least 01 year of experience in the field of Business, Aviation, Tourism, Hotel…
 • Proficient in using MS Office tools (Word, Excel,...).

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit