Chuyên viên Phát triển bán miền Bắc - Northern Sales Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sales Division

Deadline: 15/05 — 11/06/2023

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm 

 • Thực hiện hoạt động phát triển bán tại Thị trường để đạt chỉ tiêu Doanh thu bán được giao.

II. Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch làm việc hàng ngày/tuần/tháng và thực hiện kế hoạch thúc đẩy bán để đạt các chỉ tiêu doanh thu bán được giao.
 • Phát triển kênh bán, mạng bán.
 • Chăm sóc, hỗ trợ hệ thống bán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
 • Đề xuất chính sách, chương trình bán cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở báo cáo thông tin thị trường.
 • Tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại, trade markerting. Triển khai các chương trình bán, chính sách bán đến hệ thống bán… 
 • Công việc khác được giao.

III. Yêu cầu về năng lực

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành Hàng không, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Du lịch;
 • Ưu tiên ứng viên Nam;
 • Tiếng Anh khá, tương đương chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác);
 • Ưu tiên từ 01 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh;
 • Có chứng chỉ chuyên môn Tính giá vé cơ bản và Đặt chỗ xuất vé trên GDS là một lợi thế;
 • Kỹ năng giao tiếp, Thuyết trình, Phân tích và xử lý vấn đề;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

(English below)

 

I. Roles and responsibilities

 • Execute the sales activities and sales development to gain the sales KPIs.

II. Job Description

 • Conduct the daily/weekly/monthly sales plan and execute the boosting up sales plan to gain the KPIs assigned.
 • Develop sales channels & sales network.
 • Take care and support sales system and develop a rapport with clients.
 • Propose the sales policies, sales campaigns to compete, counteract with compertitors‘ activities that are based on the market information, movement reports.
 • Organize the trade promotion activities, trade markerting. Deploy the sales campaigns and sales policies to the sales system…
 • Other tasks as assigned.

III. Qualification & Requirements

 • College/University degree or above majoring in Aviation, Economics, Commerce, Business Administration, Tourism.
 • Male candidate is prefered;
 • Good English, TOEIC with score from 500 (or equivalent);
 • Experience in the business field at least 01 year and above is prefered;
 • Basic ticketing Abacus/Amadeous/Galileo certificates is an advantage;
 • Communication, Presentation, Problem solving, Time management;
 • Proficient in MS tools.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Have learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Mức lương mong muốn/ Salary Expectation  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit