Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (IT Business Analyst)

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology

Deadline: 29/07 — 28/08/2020

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia các dự án phát triển phần mềm của công ty với vai trò BA của dự án.
 • Tham gia phân tích nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công ty.
 • Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án.
 • Thảo luận với phòng/ban nghiệp vụ để hoàn thiện các chức năng và viết tài liệu liên quan.
 • Tiếp nhận, khảo sát, phân tích yêu cầu của người dùng.
 • Xây dựng quy trình nghiệp vụ, use cases,…
 • Thiết kế các mockup/prototype cho dự án.
 • Viết tài liệu phân tích yêu cầu người dùng.
 • Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.
 • Kiểm soát, đánh giá về quy trình phát triển phần mềm; đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi triển khai chính thức.
 • Phân tích các rủi ro liên quan đến các sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có); đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến sản phẩm phần mềm, giải pháp công nghệ.
 • Đề xuất kế hoạch sử dụng công nghệ, kỹ thuật kiểm thử mới.
 • Phối hợp, làm việc với DEV về các chức năng nghiệp vụ để nắm bắt các yêu cầu, từ đó xây dựng các chức năng phù hợp với nhu cầu người dùng.
 • Chuyển giao thông tin, mô tả lại rõ ràng nội dung yêu cầu và phương hướng xử lý vấn đề cho nội bộ và các thành viên liên quan.
 • Hỗ trợ quản lý dự án trong việc lên kế hoạch và triển khai dự án.
 • Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ.
 • Thực hiện kiểm duyệt chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.
 • Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và hỗ trợ xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra.

II. YÊU CẦU

 • Không yêu cầu bằng cấp
 • Kinh nghiệm : 6 tháng
 • Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyển nghành.
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm
 • Hiểu các quy trình trong phát triển phần mềm, quen thuộc với Waterfall hoặc Agile/Scrum
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích, thiết kế prototype như Axure, Visio là một lợi thế

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit