Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (IT Business Analyst)

Salary: 15,000,00025,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology

Deadline: 23/09 — 31/10/2020

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

* Mục tiêu:
1. Phát triển ứng dụng: Trực tiếp thực hiện tư vấn và phân tích các yêu cầu phát triển từ đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo chuyển đổi đầy đủ và hiệu quả các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ thành các yêu cầu cho ứng dụng.
2. Hỗ trợ người dùng: Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

** Trách nhiệm
1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
• Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến sản phẩm, quy trình, tính năng từ các đơn vị nghiệp vụ. Phân tích và tư vấn cho các đơn vị nghiệp vụ phương án hiệu quả nhất để thực hiện yêu cầu.
• Trao đổi với bộ phận phát triển để thiết kế giải pháp cho các yêu cầu này. Xây dựng đặc tả chi tiết về yêu cầu theo ngôn ngữ phù hợp với lập trình viên (developer); đảm bảo yêu cầu phát triển là rõ ràng và khả thi về mặt công nghệ.
• Tham gia phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo ứng dụng đáp ứng yêu cầu đã thống nhất với đơn vị nghiệp vụ.
• Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
• Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.

2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
• Hỗ trợ mức L2, L3 với các yêu cầu được phân công.

3. Các trách nhiệm khác
• Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
• Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
• Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

II. YÊU CẦU

 • Trình độ chuyên môn
  - Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin.
  - Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt, đặc biệt là kĩ năng đọc và viết.
  - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phân tích nghiệp vụ hệ thống Corebank, kế toán tại các Tổ chức Tín dụng.
 • Kinh nghiệm
  - Có 02 năm làm việc vị trí phân tích nghiệp vụ hoặc tương đương.
  - Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích nghiệm vụ, thiết kế, kiểm thử phần mềm.
  - Có tư duy tốt về phân tích hệ thống, phân tích hiệu suất.
  - Có kiến thức về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, kế toán.
  - Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về Công nghệ thông tin như: Cấu trúc phần mềm, cấu trúc dữ liệu, các công nghệ/ứng dụng/ nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến và cập nhật.
 • Kỹ năng
  - Kỹ năng tìm hiểu nắm bắt công nghệ.
  - Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
  - Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, phần mềm ứng dụng trên mạng Internet và các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.
  - Có kỹ năng huấn luyện, đào tạo.
 • Phẩm chất cá nhân
  - Trung thực, cẩn trọng, tự giác, bảo mật thông tin/dữ liệu công ty.
  - Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao với công việc.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit