Chuyên viên lập trình Front-End

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology Division

Deadline: 26/07 — 30/08/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Xây dựng ứng dụng Web Front-End liên quan đến Thương Mại và Kế toán.
 • Nâng cấp giao diện để tối ưu hiệu suất hoạt đông, khả năng hiển thị đa nền tảng.

II. Mô tả công việc

 • Tham gia xây dựng giải pháp, thiết kế kiến trúc phần mềm, lập trình phần mềm.
 • Tham gia phân tích yêu cầu cùng BA, Designer để phát triển và tối ưu giao diện web.
 • Thực hiện bảo trì, cập nhật, sửa lỗi, nghiên cứu các công nghệ mới.
 • Soạn thảo tài liệu thiết kế kiến trúc phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến phần mềm.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo chính thức về Công nghệ thông tin.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm.
 • Có kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ lập trình: PHP, ReactJS, NodeJS.
 • Có hiểu biết một trong các hệ quản trị CSDL: MySQL, MongoDB, PortgreSQL.
 • Nắm chắc kiến thức Front-End (HTML, CSS, JS).
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: Git, SVN.
 • Nắm chắc kiến thức kết nối API RESTful.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework phổ biến.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm phát triển các giải pháp về OTA (Hàng không, Khách sạn, Du lịch…).
 • Có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ.
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế.
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Develop Web/App Front-End for Commerce and Accounting departments.
 • Upgrade interface to optimize performance, and cross-platform visibility.

II. Job Description

 • Participate in business analysis, solution building, system architecture design, database design, and software programming.
 • Participate in requirements analysis with BA, Designer to develop and optimize web interface.
 • Maintain, update, fix bugs, and research new technologies.
 • Draft software architecture design documents, and API connection.
 • Do other related tasks as assigned by the manager.

III. Requirements

 • University graduate majoring in Information Technology or having completed an official training program in Information Technology.
 • At least 01 year of experience in software programming.
 • Experience in working with one of the programming languages: PHP, ReactJS, NodeJS.
 • Have knowledge of one of the database management systems: MySQL, MongoDB, PortgreSQL.
 • Strong knowledge of Front-End (HTML, CSS, JS).
 • Proficient in source code management tools: Git, SVN.
 • Strong knowledge of RESTful API connection.
 • Have experience in using popular frameworks.
 • Preference will be given to candidates who have experience in developing OTA solutions (Aviation, Hotel, Tourism...).
 • Be able to read and understand specialized English documents.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit