Chuyên viên lập trình Core Back-End

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology Division

Deadline: 26/07 — 29/08/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm

 • Xây dựng hệ thống Core Back-End cho các phần mềm liên quan đến Thương Mại và Kế toán.
 • Nghiên cứu các công nghệ phục vụ phát triển hệ thống Kinh Doanh.

II. Mô tả công việc

 • Tham gia phân tích nghiệp vụ, xây dựng giải pháp, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình phần mềm.
 • Phát triển ý tưởng cho hệ thống, sản phẩm hoặc tính năng mới theo xu hướng phát triển của thị trường.
 • Thực hiện bảo trì, cập nhật, sửa lỗi, nghiên cứu các công nghệ mới.
 • Soạn thảo tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống, tài liệu kết nối API và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của người quản lý.

III. Yêu cầu năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo chính thức về Công nghệ thông tin.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm.
 • Kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ lập trình: PHP, GoLang, NodeJS.
 • Kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị CSDL: MySQL, MariaDB, MongoDB, PortgreSQL.
 • Có kiến thức căn bản về Front-End (HTML, CSS, JS).
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: Git, SVN.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework phát triển phần mềm phổ biến.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về nghiệp vụ đặt vé hàng không, du lịch (OTA).
 • Có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

IV. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ.
 • Làm việc trong môi trường năng động, quốc tế.
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

 

English below

 

I. Roles and responsibilities

 • Build Core Back-End system for Commerce and Accounting departments.
 • Research new technologies to develop sales systems.

II. Job Description

 • Participate in business analysis, solution building, system architecture design, database design, and software programming.
 • Give ideas for new systems, products or features according to market development trends.
 • Maintain, update, fix bugs, and research new technologies.
 • Draft software architecture design documents, and API connection.
 • Do other related tasks as assigned by the manager.

III. Requirements

 • University graduate majoring in Information Technology or having completed an official training program in Information Technology.
 • At least 01 year of experience in software programming.
 • Experience in working with one of the programming languages: PHP, GoLang, NodeJS.
 • Have knowledge of one of the database management systems: MySQL, MariaDB, MongoDB, PortgreSQL.
 • Basic knowledge of Front-End (HTML, CSS, JS).
 • Proficient in source code management tools: Git, SVN.
 • Have experience in using popular frameworks.
 • Preference will be given to candidates with experience in air ticketing and travel (OTA).
 • Be able to read and understand specialized English documents.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.
 • Have learning and career development opportunities.
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit