Chuyên viên Kỹ thuật Khai thác - Flight Operations Engineering Officer

Salary: 8,000,00015,000,000 VNĐ

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Operations Control Center

Deadline: 05/05 — 30/05/2022

Job Description

I. Mô tả công việc (Job description)

 • Thực hiện các công việc đánh giá khả năng khai thác, xây dựng, thiết kế đường bay mới và mở rộng vùng khai thác (Carrying out the evaluation of exploitation ability, construction and design of new routes and expansion of the exploitation area)
 • Tham gia các dự án thay đổi cấu hình tầu bay, nhận/trả tầu bay, phát triển thiết bị/hệ thống mới trên tầu bay (Participating in projects to change aircraft configuration, receive/return aircraft, develop new equipment/systems on aircraft)
 • Duy trì, cập nhật, ban hành kịp thời tài liệu Hướng dẫn khai thác tài liệu điện tử (Maintain, update, and promptly issue exploitation manuals)
 • Quản lý dữ liệu dẫn đường, dữ liệu địa hình địa vật cho từng tàu bay (Manage navigation data, topographic data for each aircraft)
 • Phối hợp với các đơn vị, phòng, ban trong công ty cũng như triển khai các giải pháp kỹ thuật từ đối tác bên ngoài công ty dưới sự giám sát của trưởng nhóm. (Coordinate with units, departments and divisions within the company as well as deploy technical solutions from partners outside the company under the supervision of the team leader.)
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Perform other tasks as assigned by the superiors).

II. Yêu cầu về năng lực (Qualification & Requirements)

 • Có bằng đại học trở lên (Have a university degree or higher).
 • Nhiệt tình, ham học hỏi (Enthusiastic, Eager to learn)
 • Tiếng Anh tốt, TOEIC> 600 điểm hoặc tương đương (Good English, TOEIC > 600 points or equivalent).
 • Làm việc tốt với các tài liệu tiếng Anh (Good at working with English documents)
 • Thành thạo Microsoft Office (Proficient in Microsoft Office)
 • Có kỹ năng tự nghiên cứu (Have self-study skills)
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm (Have problem solving and teamwork skills)

III. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)

 •  Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts. (Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Ảnh chân dung  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit