Chuyên viên Kỹ thuật Khai thác - Flight Operations Engineering Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Operations Control Center

Deadline: 29/05 — 30/06/2023

Job Description

I. Mô tả công việc 

 • Thực hiện các công việc đánh giá khả năng khai thác, xây dựng, thiết kế đường bay mới và mở rộng vùng khai thác;
 • Tham gia các dự án thay đổi cấu hình tầu bay, nhận/trả tầu bay, phát triển thiết bị/hệ thống mới trên tàu bay;
 • Duy trì, cập nhật, ban hành kịp thời tài liệu Hướng dẫn khai thác tài liệu điện tử;
 • Quản lý dữ liệu dẫn đường, dữ liệu địa hình địa vật cho từng tàu bay;
 • Phối hợp với các đơn vị, phòng, ban trong công ty cũng như triển khai các giải pháp kỹ thuật từ đối tác bên ngoài công ty dưới sự giám sát của trưởng nhóm;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

II. Yêu cầu về năng lực 

 • Có bằng đại học trở lên;
 • Tiếng Anh tốt, TOEIC> 600 điểm hoặc tương đương;
 • Làm việc tốt với các tài liệu tiếng Anh;
 • Thành thạo Microsoft Office;
 • Có kỹ năng tự nghiên cứu; kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

III. Chế độ đãi ngộ

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình. 

English below

 

I. Job Description

 • Carry out the evaluation of exploitation ability, construction and design of new routes, and expansion of the exploitation area;
 • Participate in projects to change aircraft configuration, receive/return aircraft, and develop new equipment/systems on aircraft;
 • Maintain, update, and promptly issue exploitation manuals;
 • Manage navigation data and topographic data for each aircraft;
 • Coordinate with units, departments, and divisions within the company as well as deploy technical solutions from partners outside the company under the supervision of the team leader;
 • Perform other tasks as assigned by the superiors.

II. Requirements

 • University degree or higher;
 • Good English, TOEIC > 600 points or equivalent;
 • Good at working with English documents;
 • Proficient in Microsoft Office;
 • Have self-study skills; Have problem-solving and teamwork skills.

III. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets for yourself and your family.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Ảnh chân dung  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Mức lương mong muốn (Salary Expectation)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit