Chuyên viên Kiểm thử hệ thống (QA/Tester)

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Information Technology

Deadline: 23/09 — 31/10/2020

Job Description

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng quy trình và đảm bảo thực hiện các quy trình test phần mềm.
 • Nghiên cứu các công cụ, kỹ năng phục vụ công việc test phần mềm.
 • Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử phần mềm, tính năng cho sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch Test plan, Test cases và User Acceptance Test (UAT) và test sản phẩm
 • Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test.
 • Đề xuất các tiêu chí và giải pháp thực hiện để đảm bảo chất lượng phần mềm.
 • Phân tích các rủi ro liên quan đến các sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có); đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến sản phẩm phần mềm, giải pháp công nghệ.
 • Thu thập thông tin, nhận thông tin và làm rõ yêu cầu từ các phòng/ban liên quan đến nghiệp vụ sản phẩm.
 • Chuyển giao thông tin, mô tả lại rõ ràng nội dung yêu cầu và phương hướng xử lý vấn đề cho nội bộ và các thành viên liên quan.
 • Phối hợp, làm việc với DEV về các chức năng nghiệp vụ để nắm bắt các yêu cầu, từ đó xây dựng các chức năng phù hợp với nhu cầu người dùng.
 • Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và hỗ trợ xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra.

II. YÊU CẦU

 • Ưu tiên tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Kinh nghiệm : 6 tháng
 • Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyển nghành.
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm
 • Nắm vững các Quy trình và kỹ thuật Test;
 • Có khả năng lên kế hoạch cho giai đoạn test;
 • Có khả năng tạo test case theo yêu cầu hệ thống;
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit