Chuyên viên Khai thác (Dịch vụ trên không) - Operation Officer

Salary: Negotiation

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Services & Ground Operation

Deadline: 18/10 — 31/12/2021

Job Description

I. Mục đích của vị trí công việc / Purpose of position

- Thực hiện các công việc liên quan đến khai thác dịch vụ trên chuyến bay theo sự phân công của trưởng nhóm và trưởng/phó phòng. (Perform the work relate to operate inflight services as assigned by team leader and inflight deputy manger/manager.)

II. Mô tả công việc / Main tasks & responsibilities

- Kiểm soát các hoạt động khai thác dựa trên các tiêu chuẩn dịch vụ trên chuyến bay của BAV. (Manage operating activities based on inflight services standards.)

- Tiếp nhận, điều tra và giải quyết các khiếu nại / phản ánh liên quan đến dịch vụ trên chuyến bay. (Receive, investigate and solve complaints / reflections related to inflight service.)

- Đánh giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ và sản xuất. Xử lý các lỗi / vấn đề phát sinh từ hoạt động dịch vụ trên máy bay (không phù hợp, hành khách phàn nàn về dịch vụ, lỗi khác với tiêu chuẩn, v.v.). (Evaluate and propose the choice of service and production suppliers.  Solve errors/matters arising from the inflight service operation (unsuitable, passenger complaints about services, inplement different with standard etc.)) 

- Kiểm soát quy trình khai thác dịch vụ trên chuyến bay và tư vấn cho nhóm tiêu chuẩn điều chỉnh tiêu chuẩn dịch vụ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn với thực tế. (Monitor inflight service operation procedures and advise to the standards group to adjust service standards, develop more suitable product and services with the reality.)

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo. (Do other tasks as assigned by the Leader.)

III. Yêu cầu về năng lực / Qualification & Requirements

- Trình độ / Education: Đại học/ Bachelor

- Chuyên ngành / Major: Kinh tế, Thương mại, Luật, Hàng không hoặc Dịch vụ khách hàng / Economics, Commerce, Law, Aviation or Customer Service

- Chứng chỉ chuyên môn / Specialized certifications: Kiến thức về Hàng không: Tổng quan về ngành hàng không dân dụng, SMS1, An ninh hàng không, ERP / General knowledge of aviation, include: Overview of The Civil Aviation Industry, SMS 1, Aviation security, ERP

- Kinh nghiệm làm việc / Working experience: Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hàng không dân dụng / Experience in civil aviation is prefered.

Ngôn ngữ / Language: Tiếng Anh (TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương) / TOEIC 500 up or equivalent

- Kỹ năng mềm / Soft skills: Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản / Team work skills. Documentation skills

- Phẩm chất, thái độ / Qualities, Attitudes:

- Khả năng làm việc độc lập và tinh thần trách nhiệm cao / Capability to work independently with strong sense of responsibility.

- Tư duy cởi mở, sáng tạo / Creative thinking and open-minded.

- Tư duy hệ thống, năng lực tổng hợp vấn đề / Systematic thinking and problem-solving ability.

III. Chế độ đãi ngộ (Employment Benefits)

- Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme).

- Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment).

- Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (Have learning and career development opportunities).

- Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình (Tặng đêm nghỉ dưỡng tại FLC Hotels & Resorts Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets and holidays in FLC Hotels & Resorts for yourself and your family).

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit