Chuyên viên Hỗ trợ Tuyển dụng – Talent Acquistion Support Specialist

Salary: 8,000,00015,000,000 VNĐ

Location: Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC, Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Human Resources Division

Deadline: 19/01 — 31/01/2022

Job Description

I. Mô tả công việc (Job Description)

 • Thực hiện các Công việc Hỗ trợ Tuyển dụng và trực tiếp Tuyển dụng một số vị trí được phân công từ Trưởng nhóm phụ trách trực tiếp/ Trưởng phòng bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau (Perform Recruitment and Direct Support Jobs Recruiting for a number of positions assigned from the Direct Team Leader/Head of Department including but not limited to the following):
 • Sắp xếp phỏng vấn (Arrange interview)

- Gọi điện, gửi thư mời kèm hướng dẫn, follow up xác nhận của ứng viên phỏng vấn (Call, send invitations with instructions, follow up confirmation of interview candidates) 

- Sắp xếp Phòng thi/phòng phỏng vấn và điều phối để đảm bảo chất lượng công tác phục vụ Tuyển dụng (Arrange exam room/interview room and coordinate to ensure the quality of Recruitment service).

- Theo dõi, xử lý trực tiếp/trên phần mềm tuyển dụng các giấy tờ về CV ứng viên, kết quả phỏng vấn, phiếu đánh giá phỏng vấn từ Phòng/Ban Chuyên môn và Phòng Tuyển dụng (Monitor and process directly/on the recruitment software documents about candidate CVs, interview results, interview evaluation sheets from the Department/Department of Specialization and the Recruitment Department).

 • Thư mời làm việc (Job offer letter)

- Làm Tờ trình Tuyển dụng, thư mời làm việc (offer letter) cho ứng viên Trúng tuyển (Making the Recruitment Report, the offer letter for the Successful candidate).

- Gửi thư mời làm việc và theo dõi xác nhận đồng ý từ ứng viên (Send job offer letter and follow-up confirmation from candidate). 

- Gửi thư cảm ơn tới các ứng viên không trúng tuyển (Send thank-you letters to unsuccessful candidates).

- Cung cấp thông tin và phối hợp với Phòng Quản trị Nhân sự để tiếp nhận ứng viên theo đúng quy trình tiêu chuẩn (Provide information and coordinate with the Human Resources Department to receive candidates according to the standard process).

 • Tổng hợp số liệu và làm báo cáo định kỳ và đột xuất (Synthesize data and make periodic and extraordinary reports).
 • Chủ động theo dõi để đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn Tuyển dụng về mặt Quy trình và sự minh bạch bao gồm: Thông tin Tuyển dụng đăng tải trên fanpage, phần mềm quản lý Tuyển dụng Base, website việc làm, mạng xã hội…sự đầy đủ các giấy đề xuất tuyển dụng được phê duyệt/Tờ trình/Offler letter/Hồ sơ ứng viên…. (Actively monitor to ensure compliance with Recruitment standards in terms of Process and transparency including: Recruitment information posted on fanpage, Base Recruitment management software, job website, network social…the adequacy of the approved recruitment proposal/Description/Offler letter/Candidate profile….)
 • Tham gia và theo dõi quá trình làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng như website việc làm, đơn vị tổ chức sự kiện…. (Participating in and monitoring the working process with recruitment service providers such as job websites, event organizers....)
 • Thực hiện full circle một số vị trí Tuyển dụng được phân công (Perform a full circle in a number of assigned Recruiting positions).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Perform other tasks as assigned by the superiors).

 

II. Yêu cầu Công việc (Requirements)

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Nhân lực/Kinh tế Lao động/Luật/Quản trị Kinh doanh (Graduated from University or higher, majoring in Human Resource Management/Labor Economics/Law/Business Administration).
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các cty nước ngoài, công ty quy mô lớn hoặc các công ty dịch vụ headhunt (Having at least 1 year of experience in a similar position at foreign companies, large-scale companies or headhunt service companies).
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, thành thạo 4 kỹ năng (Good English communication skills, fluent in 4 skills).
 • Thành thạo tin học văn phòng, có tư duy hệ thống tốt có kỹ năng xử lý số liệu excel, ATS, báo cáo Power point (Proficient in office computing, with good system thinking, excel data processing, ATS, Power point reports).
 • Tính chuyên nghiệp và sự tuân thủ cao, yêu thích làm việc với con người (Professionalism and high compliance, love working with people).
 • Có mindset tốt và tư duy cung cấp dịch vụ Tuyển dụng nội bộ, khả năng xử lý công việc nhanh, duy trì các tiêu chuẩn công việc cao nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của Hãng (Having a good mindset and mindset of providing internal recruitment services, the ability to process work quickly, maintain high work standards to meet the business requirements of the Firm).

 

III. Chế Độ Đãi Ngộ (Employment Benefit)

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ. (Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme.)
 • Làm việc trong một hãng hàng không có môi trường quốc tế năng động và thân thiện. (Work in an airline with a dynamic and friendly international environment.)
 • Có cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp. (Have learning and career development opportunities.)
 • Tận hưởng các chuyến du lịch bằng hàng chục vé máy bay miễn phí (bao gồm cả nội địa và quốc tế) và những kỳ nghỉ tại FLC Hotels & Resorts cho bản thân và gia đình. (Enjoy travel with dozens of free air tickets (both domestic and international) and vacations at FLC Hotels & Resorts for yourself and your family)

Application form

Full Name *
Email Address *
Offices
Chi nhánh Hồ Chí Minh, 112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, HCMC
Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit