Chuyên Viên Hệ Thống Kiểm Soát Chỗ - Seat Control System Officer

Salary: Negotiable

Location: Bamboo Airways Tower - 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Department: Sale Support Division

Deadline: 08/11 — 31/12/2022

Job Description

I. Vai trò và trách nhiệm 

 • Quản trị hệ thống đặt chỗ của Bamboo Airways;
 • Nghiên cứu đề xuất phát triển chức năng mới của hệ thống phục vụ yêu cầu kinh doanh;
 • Ứng dụng CNTT để phục vụ công việc.

II. Mô tả công việc

 • Áp dụng các chức năng hệ thống đặt chỗ của BAV để phục vụ công việc;
 • Phát hiện và phối hợp nhà cung cấp hệ thống để xử lý các lỗi phát sinh;
 • Đề xuất phát triển các chức năng mới của hệ thống theo yêu cầu kinh doanh của Bamboo Airways;
 • Cập nhật thay đổi lịch bay trên hệ thống đặt chỗ;
 • Thống kê và xử lý dữ liệu, làm các báo cáo thường lệ;
 • Nghiên cứu , đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc.

III. Yêu cầu về năng lực

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật;
 • Tiếng anh tốt (TOEIC > 700);
 • Có kinh nghiệm về lập trình, quản lý dữ liệu;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hàng không.

IV. Chế độ đãi ngộ 

 • Hưởng mức lương cạnh tranh với chế độ bảo hiểm đầy đủ;
 • Làm việc trong môi trường năng động, Quốc tế;
 • Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Hưởng vé bay miễn phí và ưu đãi cho cả gia đình.

(English below)

I. Roles and responsibilities

 • Managing Reservation System of Bamboo Airways;
 • Research and propose to develop new functions of the system to serve the BAV’s requirement;
 • IT application for work.

II. Job Description

 • Apply BAV’s booking system fucntion to serve work;
 • Detect and coordinate system vendor to handle errors that arise;
 • Proposal to develop new function of system according to Bamboo Airways’s requirement;
 • Update the flight schedule changes on the reservation system;
 • Statistics and data analysis processing and making regular report;
 • Researching and proposing the application of information technology for work.

III. Qualification & Requirementsk

 • University graduates majoring in Technology;
 • Excellent English (TOEIC > 700);
 • Experienced in programing and data managing;
 • Prefer candidates with knowledge of Aviation.

IV. Employment Benefits

 • Enjoy a competitive salary with a full insurance scheme;
 • Work in an airline with a dynamic and friendly international environment;
 • Learning and career development opportunities;
 • Enjoy traveling by dozens of free-of-charge air tickets.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth
Trình độ học vấn (Education)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Mức lương mong muốn (Salary Expectation)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit